03.07.2017

Sommerhilsen fra PRO-sekretariatet

Arbejdet med at udvikle nationale PRO-spørgeskemaer er i fuld gang. PRO-sekretariatet har været rundt i det ganske land for at mødes med sundhedsfaglige, patienter og andre PRO-interessenter.

Kontakt

PRO-sekretariatet

Sanne Jensen
T: 9133 4807

Trine Honnens de Lichtenberg
T: 9133 4808

Joan Nordahl
T: 6156 7392

Siff Ida Gilberg Pedersen 
T: 2369 9492

Kirsten Ann Jeberg
T: 2119 1887

Louise Dorner Østergaard
T: 2382 7748

E: PROsekr@sundhedsdata.dk

Indenfor apopleksiområdet har vi afholdt 2 workshops med de kliniske koordinationsgrupper, hvor arbejdet skrider godt frem. Vi har desuden afholdt en workshop med patienter og pårørende sammen med Hjernesagen.

Det andet område, vi er startet op på, er hofte- og knæartrose (slidgigt). 1. workshop blev afholdt i slutningen af juni måned. Vi har ligeledes afholdt en patientworkshop for at få yderligere bidrag fra patienterne. I maj måned var vi på Bornholm, hvor vi i samarbejde med Udviklingshospital Bornholm og studerende fra Aalborg Universitet afholdt en workshop med slidgigtpatienter for at afprøve en metode til patientinddragelse, som de teknoantropologistuderende fra Aalborg Universitet havde udviklet.

Området ”angst og depression” er blevet indsnævret til at omhandle ”screening for depression i somatikken”. Indenfor dette område er der planlagt første workshop i september måned.

Henover sommeren vil vi snakke med sundhedsfaglige med indsigt i de kommende områder for at få indblik i eksisterende erfaringer, forslag til formål og afgrænsninger.
Stor tak til sundhedsfaglige, patientforeninger, patienter og pårørende som har deltaget på forskellig vis i arbejdet med PRO.

God sommer!