08.09.2017

Skal du have en af de sidste pladser?

PRO-seminaret d. 12. oktober er næsten fyldt op, men du kan stadig nå at sikre dig en plads – eller følge med på livestream.

Det nationale PRO-sekretariat inviterer til et videndelingsseminar om patientrapporterede oplysninger i det danske sundhedsvæsen. På seminaret vil der blive gjort status på den nationale PRO-indsats, som bygger på alle de erfaringer, der allerede er gjort i kommuner, regioner og almen praksis.

En række oplægsholdere, der har erfaring fra arbejde med PRO-data, kommer og deler deres erfaringer og refleksioner med os. Dagen vil byde på faglige oplæg, erfaringsudvekslinger og diskussioner.

Se invitationen og programmet for PRO-seminaret

Følg med på livestream

Seminaret vil blive optaget og lagt på vores hjemmeside samt livestreamet, hvis du ikke har mulighed for at deltage eller ikke når at få en af de sidste pladser.