20.11.2017

Ledig ph.d.-stilling om PRO

Ph.d.-projektet skal undersøge betydningen og effekten af aktiv PRO.

PRO-sekretariatet i Sundhedsdatastyrelsen finansierer i samarbejde med Aalborg Universitet en ph.d. omhandlende PRO. Stipendiet er placeret i forskningsgruppen Tekno-Antropologi & Participation, der har et tværfagligt fokus og befinder sig i krydsfeltet mellem videnskab, teknologi og samfund.
Gruppen udfører socio-teknisk forskning, der er centreret omkring participation, typisk i form af brugerinddragelse og medarbejderdeltagelse bl.a. inden for sundhedssektoren.

Der søges et ph.d.-projekt, der afdækker følgende spørgsmål vedrørende anvendelsen af aktiv PRO:

  1. Hvilken betydning har PRO for patienterne (konsultations-forberedelse, egenomsorg, dialog etc.)?
  2. Hvordan påvirker aktiv PRO patienternes dialog med sundhedsvæsenet?
  3. Hvilken effekt ser patienterne af aktiv PRO? Både set fra patientens- og sundhedsvæsenets perspektiv.
  4. Nationale og internationale erfaringer med anvendelse af PRO som et ressourceoptimeringsværktøj

Se stillingsopslaget

Ansøgningsfristen er fredag d. 15. december 2017