18.10.2017

Patientinddragelse på E-sundhedsobservatoriet

PRO-sekretariatet deltog i E-sundhedsobservatoriets årskonference 2017, se slides

Temaet for årets konference var: Stigende forekomst af multisygdom og kroniske lidelser sætter en ny dagsorden for sundheds-it både nationalt og globalt. Hvor ligger de nye brændpunkter, hvad fortæller de nye strategier og hvilke konkrete erfaringer er indhøstet?

Vi hørte en masse spændende oplæg om blandt andet tidlig opsporing i hjemmeplejen og patient empowerment samt forskellige brugerprofiler i forbindelse med PRO.
Vi havde også selv et oplæg om den fremtidige patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde, hvor vi fremadrettet vil øge patientinddragelsen med flere patientworkshops i hele forløbet fra vi starter på et nyt område til den endelige test af spørgeskemaerne.

Se slides fra præsentationen om patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde (PDF) 

Læs mere om E-sundhedsobservatoriet på hjemmesiden