12.09.2017

Ny netværksgruppe diskuterede potentialer for PRO-data

Danske Patienter har etableret en ny netværksgruppe for PRO-data. PRO-sekretariatet har besøgt netværksgruppen for at diskutere potentialerne for PRO-data.

PRO-sekretariatet var i sidste uge på besøg hos Danske Patienter, hvor man har etableret en ny netværksgruppe for PRO-data blandt medlemsforeningerne.
Vores arbejde blev præsenteret for netværket og vi fik en masse gode input om patientinddragelse og hvordan vi kan involvere og inddrage patientforeningerne i vores arbejde.

Et godt samarbejde med patientforeninger er vigtigt for os i vores arbejde med PRO-data, hvor vi gerne vil inddrage patienter i hele forløbet. Patientforeningerne ser positivt på at bidrage til arbejdet med deres store viden om patientgruppen og kan hjælpe med udpegningen af repræsentative patienter. Patientforeningerne er desuden en vigtig deltager sammen med patienter på vores workshops, hvor de sørger for at få patienternes perspektiv bragt ind i arbejdet.

Du kan læse mere om dagen på Danske Patienters hjemmeside