21.09.2017

Erfaringer fra PRO-puljeprojekter

7. september mødtes de 6 projekter, der er har fået midler fra PRO-puljen og udvekslede erfaringer.

Billede fra erfaringsudvekslingsseminar for PRO-puljeprojekter
Marie-Louise Krogh, projektleder på ”Den PRO-aktive Patient”, fortæller om udfordringer og erfaringer fra projektet.

På trods af at de 6 projekter er vidt forskellige, var mange af erfaringerne og udfordringerne de samme.

Læringspunkterne fra dagen var bl.a.: 

  • Teknisk inspiration – fx at patienten kan følge sin egen udvikling
  • Patienten kan/skal være med til at bestemme mål
  • Samme forhindringer hos alle – en hjælp til nye projekter kunne være en ”10 punkts plan for nye PRO-projekter” 
  • Vigtigt at kvalitetssikre spørgeskema og algoritme
  • Klarhed omkring rettigheder til fx spørgeskemaer og evt. behov for CE-mærkning
  • Vi skal være opmærksomme på de multisyge patienter
  • Behov for juridisk afklaring (samtykke, deling af data)
  • Behov for fælles afklaring af hvordan vi evaluerer 
  • Mere viden om, hvor mange spørgsmål der er for mange før patienten kører træt

Der var stemning for at mødes igen – i forbindelse med at projekterne skal afrapportere.
PRO-sekretariatet vil indkalde til en ny erfaringsudvekslingsdag i det nye år.

Download præsentationerne fra dagen (PDF)

Læs mere om PRO-puljeprojekterne