Kliniske koordinationsgrupper (KKG)

De kliniske koordinationsgrupper (KKG) består af sundhedsfaglige repræsentanter fra hele sygdomsforløbet samt fra patientforeninger, patienter og kvalitetsarbejdere.

 

De kliniske koordinationsgrupper (KKG) fastlægger formål, standardiseret spørgeskema til indsamling af PRO-data og tilhørende beslutningsalgoritmer indenfor et givent PRO-område (læs mere om workshopforløbet). Sideløbende afholdes patientworkshops, hvor patienter bidrager med input til formål og kommer feedback på relevante spørgeskemaer. KKG skal sikre, at de spørgsmål der fastlægges, opleves meningsfulde for patient og de sundhedsprofessionelle i den kliniske kontakt.

 

Spørgeskemaerne skal, så vidt muligt, udvikles med udgangspunkt i allerede eksisterende validerede spørgeskemaer. 

Medlemmer:

Grupperne udpeges af Danske Regioner (DR), Kommunernes Landsforening (KL), Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og PRO-sekretariatet. For hver gruppe udpeges en formand af DR eller KL. De praktiserende læger, bliver udpeget af PLO og deltagere fra databaser og selskaber udpeges af deres respektive organisation.

 

Patientgruppen består af repræsentanter fra patientforeninger og patienter inden for området - disse udpeges af PRO-sekretariatet. Patienterne rekrutteres enten via foreningerne eller relevante behandlingssteder. 

Filer

Dokumenter vedrørende de kliniske koordinationsgrupper indenfor PRO