Implementeringsguide

En guide med 13 anbefalinger beskriver skridt for skridt, hvad der skal til for at lykkedes med en god implementering af PRO i egen organisation

Center for Diabetes i Københavns Kommune har i samarbejdet med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Øst-PRO sekretariatet i Region Hovedstaden udarbejdet en sundhedsfaglig og organisatorisk implementeringsguide til anvendelse af spørgeværktøjet Patientrapporterede oplysninger (PRO).

(Download guiden i bunden af siden)

Guiden er et enkelt dokument med konkrete, håndgribelige anbefalinger og skabeloner. Den består bl.a. af ideer og eksempler fra praksis i forbindelse med afprøvningen af det nationale Diabetes PRO skema, ligesom der også er erfaringer fra andre områder som kræft og psoriasis. Anbefalinger i guiden handler om, hvordan man kan komme i gang med at implementere PRO i kommuner, almen praksis, på hospitaler og sygehuse. Alt indhold i guiden er udviklet på baggrund af kvalitative interviews med afdelinger og organisationer fra flere dele af landet, der anvender og har erfaring med PRO.

Guiden indeholder 13 anbefalinger, herunder fx 

  • Hvad skal der til for at blive klar til PRO? 
  • Værdiskabelse
  • Arbejdsgange
  • Oplæring mfl.