Vedligehold af nationale PRO-skemaer

Vedligeholdelse af de nationale PRO-skemaer, sker løbende efter skemaerne er blevet lagt i banken, og implementeret i forskellige PRO-systemer.

Nye input

Vedligeholdelsesprocessen for et nationalt PRO-skema starter omkring et år efter, det er blevet lagt i den nationale spørgeskemabank. 

Vi samler nye input løbende, hvor brugerne kontakter os med ændringsønsker. Ydermere rækker vi ud til de regionale PRO-tovholdere om de har nogle ændringsønsker i deres region, samt vi rækker ud til referencegruppen for udviklingen, for at høre om de også har nogle ændringsønsker.
I referencegruppen er alle relevante sektorer repræsenteret, så vi også sikre ændringsønsker fra kommune og praksis. 

Opdatering af PRO-skema

De indkommende ændringsønsker bliver samlet sammen, og præsenteret for referencegruppen for den pågældende kliniske koordinationsgruppe. 
Ved mindre ændringer beslutter referencegruppen 
Hvis der forekommer mange og store ændringer i skemaet, skal