Workshopforløb

Det er i workshopforløbet med den Kliniske Koordinationsgruppe, at skemaet udvikles i samarbejde med patienterne.

 

PRO-skemaet udvikles i to sideløbende workshopløb af ca. 3-5 workshops. Det ene workshopforløb er med den Kliniske Koordinationsgruppe (KKG) og den anden er med borgergruppen. Workshops med Borgergruppen ligger som regel altid forud for workshops i den Kliniske Koordinationsgruppe, således at inputs fra borgerne kommer med til drøftelse i den Kliniske Koordinationsgruppe.

 

Den Kliniske Koordinationsgruppe skal sikre at de spørgsmål, der fastlægges, opleves meningsulde for borgerne og de sundhedsprofessionelle i den kliniske kontakt. 

 

Lokation for workshops, klarlægges i samarbejde med formanden, og forsøges at gøres centralt i landet, således alle parter har bedst mulighed for at deltage.

Workshops faciliteres af sekretariatet i samarbejde med eksternt konsulentfirma. 

 

De kliniske koordinationsgrupper (KKG)

Der bliver udpeget en Klinisk Koordinationsgruppe (KKG), som har faglige repræsentanter fra regioner, kommuner, almen praksis, patientforeninger, patientrepræsentanter og kvalitetsarbejdere. Medlemmerne udpeges af Danske Regioner (DR), Kommunernes Landsforening (KL), Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og PRO-sekretariatet. I gruppen udpeges en formand af DR eller KL.

 

Gruppens opgave er at:

  • Fastsætte, hvilken målgruppe PRO-skemaet skal henvende sig til.
  • Beslutte, hvilket indhold, der skal være i skemaet.
  • Afgøre, hvordan skemaet skal anvendes.
  • Afdække, hvilket formål og hvilken værdi PRO-skemaet skal skabe for borgerne.

Der bliver nedsat en referencegruppe i den Kliniske Koordinationsgruppe, som skal tage stilling til mulige ændringer i udviklingsprocessen efter endt workshopforløb.

 

Læs mere om den Kliniske Koordinationsgruppe 

 

Borgergruppen

Borgergruppen består af relevante borger inden for det givne PRO-emne. De er typisk rekrutteret fra en patientforening eller relevante behandlingssteder. Formålet med denne gruppe er, at sikre borgernes stemme i udviklingarbejdet.

 

Gruppens opgave er at:

  • Klarlægge, hvilken patientrejse, der er på det pågældende PRO-emne.
  • Berette om, hvor et PRO-skema vil passe bedst ind.
  • Oplyse om, hvilke ønsker og behov denne borgergruppe har til et PRO-skema.

Læs mere om patientinddragelse

 

Fastlæggelse af spørgeskemaer

I fastlæggelsen af spørgeskemaer tages der udgangspunkt i eksisterende standardiserede og validerede spørgeskemaer samt i de erfaringer, der allerede måtte være gjort inden for området på nationalt og internationalt plan.