Indholds- og brugertest

Indholds- og brugertest er en analyse af spørgsmålene i det udviklede PRO-skema. Formålet med disse test er at sikre den rette forståelse af spørgsmålene for de borgere, der skal besvare skemaet.

Indholds- og brugertest laves efter workshopforløbet, hvor PRO-skemaet er blevet udviklet af Den Kliniske Koordinationsgruppe og Borgergruppen. 

Læs mere om workshopforløbet

Det udviklede skema sendes til kliniske psykologer, som laver en kognitiv og lingvistisk analyse af spørgsmålene i PRO-skemaet.

PRO-skemaet testes nu på relevante borgere inden for PRO-emnet med fokus på resultaterne fra den kognitive og lingvistiske analyse. Derudover undersøges der, hvordan borgerne forstår spørgsmålene, om det giver mening for dem og om de kan forstå, hvad formålet med skemaet er. Resultaterne samles i en Brugertestrapport.

Du kan finde rapporterne under hver PRO-emne 

Læs mere om PRO-emnerne

Hvis der er ændringer efter en indholds- og brugertest, skal den udpegede referencegruppe i den Kliniske Koordinationsgruppe beslutte, hvorvidt disse ændringer skal implementeres før skemaet bliver pilotafprøvet eller undersøges nærmere i pilotafprøvningen.