Evaluering

Evalueringen baseres på data fra pilotafprøvningen.

Selve evalueringen starter i den sidste halvdel af pilotafprøvningen.

Data til evalueringen indsamles sideløbende via:

  • Evalueringsspørgeskemaer efter endt samtale med PRO-svar fra både sundhedsprofessionelle og borgere.
  • Dybdegående interviews med borgere fra alle pilotstederne. Der stræbes efter at opnå en repræsentativ del af målgruppen samt tilfældig  udvælgelse af informanter. Derudover kan der evt. laves interviews med borgere, der ikke har ønsket at udfylde PRO-skemaet til at underbygge svar fra log over hvem der ikke udfylder.
  • Lokale evalueringsworkshops med alle pilotstederne, hvor de sundhedsprofessionelle der har deltaget i pilotafprøvningen deltager.

Det hele analyseres og der udarbejdes en evalueringsrapport med resultaterne af analyserne herinde i PRO-sekretariatet. Du kan finde evalueringsrapporterne under hvert enkelt PRO-emne

Læs mere om PRO-emner

I evalueringen er der fokus på:

  • Anvendelse
  • Formål og værdi fastsat af KKG
  • Målgruppen
  • Spørgeskemaet (indhold, relevans, mængde og algoritmer)
  • Implementering (set-up, tid) 
  • Fremadrettet brug

Resultaterne fra evalueringen præsenteres for den borgergruppe, der har været med i udviklingen af skemaet. Der er også her, de kan komme med deres sidste inputs. 

Der afholdes møder med referencegruppen, hvor resultater i forhold til ændringer i skemaet diskuteres og et konkret løsningsforslag udarbejdes.

Der afholdes opsamlingsworkshops med den Kliniske Koordinationsgruppe, hvor pilotstederne fremlægger deres erfaringer fra pilotafprøvningen, resultaterne fra evalueringen og borgergruppes inputs fremlægges. På baggrund af dette og de konkrete ændringsforslag fra reference- og borgergruppen tages der beslutning om justeringer og anbefalinger til fremadrettet brug. Disse resultater samles i en opsamlingsrapport, der fremlægges for den Nationale Styregruppe. De tager stilling til, om skemaet er klar til drift.  

Slutteligt udarbejdes en PRO-pakke og der laves CE-mærkningsmateriale herinde i PRO-sekretariatet. Dette lægges i Spørgeskemabanken.

Find spørgeskemabanken