Udvikling af nationale PRO-skemaer

Bliv klogere på udviklingsprocessen for et PRO-skema i videoen.


De forskellige trin i udviklingsprocessen er nærmere beskrevet herunder.  

Trin 1: Udvælgelse af PRO-område

Først udvælges et PRO-område af den Nationale Styregruppe for PRO

Læs mere om Den Nationale Styregruppe for PRO

Trin 2: Etablering af den Kliniske Koordinationsgruppe og Patient-/Borgergruppe

Læs om workshopforløbet

Trin 3: Indholds- og brugertest

Læs om indholds- og brugertesten

Trin 4: Pilotafprøvning

Læs om pilotafprøvningen af et PRO-skema

Trin 5: Evaluering

Læs om evalueringen af et PRO-skema

Trin 6: PRO-pakke

Når et PRO-skema er færdigt, indgår det i en PRO-pakke. PRO-pakken bliver lagt op i spørgeskemabanken, hvorfra man kan downloade den.

Læs mere om spørgeskemabanken

Læs hvor i udviklingsforløbet det enkelte PRO-emne er