Spørgsmål og svar om datasikkerhed ved dine PRO-spørgeskemabesvarelser

Patientens PRO-data's vej i sundhedsvæsenet.
Patientens PRO-data's vej i sundhedsvæsenet.

Når du svarer på et elektronisk spørgeskema, går dine svar tilbage til det sted eller den sundhedsperson, som har sendt dig spørgeskemaet. Det kan være din praktiserende læge, en sundhedsperson i kommunen eller på hospital – afhængig af hvor du er i behandling. Herefter sendes en kopi af dine svar til en central database. Du kan selv se dine svar på Sundhed.dk, og din praktiserende læge eller andre sundhedspersoner i kommunen eller på hospitalet, der har dig i behandling, kan se svarene i den centrale database.

Spørgsmål og svar om dine spørgeskemabesvarelser

 • Samtykke fra patient

  Hvordan giver jeg samtykke til, hvem der må se mine spørgeskemasvar?
  Du giver samtykke til, hvem der må se dine journaldata, herunder spørgeskemasvar, i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet.  

  Kan jeg ændre og evt. begrænse mit samtykke?
  Ja, på Sundhed.dk kan du angive, hvem der må se dine journaldata og begrænse adgangen, hvis du ønsker det.

  Sundhed.dk.

  Hvad sker der, hvis jeg tilbagekalder mit samtykke, når mine data har været delt?
  Når du har tilbagekaldt dit samtykke på sundhed.dk, kan dine data ikke længere deles fremadrettet. Data, der allerede er delt, kan dog ikke tilbagekaldes.

  Kan jeg udvide mit samtykke eller give mit samtykke igen, hvis jeg tidligere har ophævet eller begrænset det?
  Ja, du kan altid give dit samtykke igen, således at der kan indhentes spørgeskemasvar fra hele dit forløb.

 • Adgang til mine spørgeskemasvar


  Kan jeg begrænse adgangen til mine spørgeskemasvar?
  Svarene fra dine spørgeskemaer er en del af din patientjournal. Du kan læse mere om, hvordan du kan begrænse adgangen til din journal på sundhed.dk. 
  Gå til sundhed.dk

  Hvad bliver mine spørgeskemasvar brugt til?
  Dine spørgeskemasvar bliver brugt til at tilrettelægge og målrette din behandling efter dine behov. Herudover kan dine spørgeskemasvar blive videregivet til forskning og statistik mv.

  Kan jeg selv se mine egne svar?
  Du kan se dine svar på sundhed.dk fra medio 2019 og frem, og i nogle tilfælde har man adgang til sin egen elektroniske patientjournal i regionen, hvor du også kan se dine svar.   

  Hvem har ret til at se mine spørgeskemasvar?
  Dine spørgeskemasvar er en del af din patientjournal. Data i din patientjournal er omfattet af sundhedslovens kapitel 9 (mv.), der giver fx din læge, sygeplejerske eller fysioterapeut lov til at se dem.
  Læs mere om sundhedsloven

  Hvornår kan man se mine spørgeskemasvar?
  Dine svar kan ses, når du har besvaret spørgeskemaet. Det er dog ikke sikkert, at de bliver set af en sundhedsperson før i forbindelse med din næste aftale. Det betyder, at du skal henvende dig til sundhedsvæsenet på vanlig vis, hvis du har brug for akut hjælp.

  Hvordan melder jeg mig ud af spørgeskemaordningen?
  Hvis du ikke synes det er relevant at svare på spørgeskema i forbindelse med din behandling, kan du i samråd med en sundhedsprofessionel fra dit behandlingssted aftale, at de ikke skal sende flere spørgeskemaer.

   

 • Opbevaring af spørgeskemasvar

  Hvordan opbevares mine oplysninger?
  Dine spørgeskemasvar er en del af din journal og opbevares under de samme regler som resten af journalen.

  Hvordan deles mine oplysninger? 
  Der sendes en kopi til en central database. Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for sikkerheden omkring databasen. En sundhedsperson, som behandler dig, vil kunne se dine oplysninger.

  Kan man se, hvem der har haft adgang til mine oplysninger?
  Det lokale journalsystem gemmer oplysningerne om, hvem der har haft adgang til dine oplysninger. På sundhed.dk kan du se, hvem der har haft adgang.
  Gå til sundhed.dk 
  Oplysningerne findes under ”Min log”.

 • Opfølgning på svar

  Hvilket ansvar har sundhedspersoner for at se på og handle på mine svar?
  Den sundhedsperson, der behandler dig, skal handle ud fra sin professionelle vurdering af dine svar. Handling kan i nogle tilfælde være henvisning til andre sundhedspersoner eller rådgivning.

  Hvornår kan jeg forvente at der er nogen, der ser mine svar og at nogen handler på dem? 
  Dine svar vil ikke blive set med det samme. Det afhænger af dit lokale behandlingssted, du kan derfor spørge der. Nogle gange kan du se det, når du udfylder spørgeskemaet.

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg?
  Hvis du bliver akut syg, skal du kontakte læge/lægevagt/1813 eller 112 på samme måde, som du ellers ville gøre.