PRO-data og jura

PRO-data er en del af patientens journal og behandles på lige fod med andre oplysninger vedrørende patientens behandling.

Den juridiske ramme for adgangen til patientjournalen er beskrevet i sundhedsloven

PRO-spørgeskemaer er en del af patientjournalen, hvorfor de følger det lovgrundlag, der gælder for patientjournaler. En sundhedsperson kan altid, uden samtykke, indhente oplysninger om patienters helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt for en aktuel behandling jf. sundhedslovens kapitel 9, § 42 a. Det skal bemærkes, at "andre fortrolige oplysninger” dækker oplysninger, som ikke nødvendigvis vedrører helbredsforhold, men eksempelvis sociale forhold, medicinforbrug og andre oplysninger indsamlet i andet regi. 

Som borger kan man via Sundhed.dk se hvem der har adgang til ens sundhedsdata, og man kan begrænse adgangen til sine sundhedsdata, hvis man ønsker det.

Sundhedsloven

Sundhed.dk - læs om adgang til sundhedsdata

Sundhed.dk - læs om spærring af sundhedsdata

Sundhedsdatastyrelsens rolle

Sundhedsdatastyrelsens myndighedsopgave er bl.a. at skabe sammenhængende data og digitale løsninger, jf. sundhedslovens kapitel 66, § 220 a. Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for at drive den Nationale Service Platform, som er en fælles national, digital infrastruktur til udveksling og registrering af udvalgte oplysninger om de enkelte borgeres helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, jf. sundhedslovens Kapitel 58, § 193 b og bekendtgørelse nr. 255 af 24/02/2022 om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur. 

Af bekendtgørelsens bilag 1, pkt.7 fremgår det specifikt, at patientrapporterede data (PRO-data m.v.) er en type af oplysninger, der må registreres i den fælles digitale infrastruktur.

Bekendtgørelse nr. 255 af 24/02/2022