Organisering af PRO i Danmark

Her er det muligt at få overblik over, hvordan det nationale og det fællesregionale PRO i Danmark er organiseret.

PRO i Danmark er organiseret, som det er vist i nedenstående diagrammer. Der ses et diagram for det nationale PRO og et for det fællesregionale PRO.

Her ses et diagram over, hvordan national PRO i Danmark er organiseret.

Nederst på siden finder du en uddybende beskrivelse af hvilke aktører der er med i de forskellige grupper og hvad deres rolle er. 

 

 

Her ses hvordan REO er organiseret regionalt i Danmark.

Nederst på siden finder du en uddybende beskrivelse af hvilke aktører der er med i de forskellige grupper og hvad deres rolle er.