Info til sundhedsfaglige

PRO-data kan benyttes til at understøtte dialogen mellem sundhedsfaglig og patient og være beslutningsstøtte for relevante beslutninger vedrørende behandling samt øge patientinddragelsen.

Fordelen ved at benytte PRO som sundhedsfaglig ligger i høj grad i muligheden for effektivisering af patientbesøg.

Holde øje med tilstanden

PRO-data gør det muligt at holde øje med patientens tilstand ved hjælp af patientens svar og de tilhørende beslutningsalgoritmer.

Ved at benytte PRO, vil det kun være de patienter, der har brug for konsultation eller kontrol, der får det. Således allokeres ressourcerne til de patienter, der har behov for det.

Ved at patienten svarer på spørgsmålene i fred og ro i eget hjem og på systematisk vis, er der sandsynlighed for, at der kommer andre oplysninger frem end ved en almindelig dialog i konsultationen.

Standardisering af spørgeskemaer

PRO giver mulighed for en standardisering af spørgeskemaer, som kan give et hurtigt overblik, da de samme spørgsmål og algoritmer bliver benyttet i de forskellige sektorer.

Ydermere kan data benyttes til at følge patientens forløb over tid og på tværs af behandlere, og derved forbedre behandlingskvaliteten.