Info til sundhedsfaglige

PRO-data kan benyttes til at understøtte dialogen mellem sundhedsfaglig og patient og være beslutningsstøtte for relevante beslutninger vedrørende behandling samt øge patientinddragelsen.

PRO-data kan benyttes til at understøtte dialogen mellem sundhedsfaglig og patient og være beslutningsstøtte for relevante beslutninger vedrørende behandling samt øge patientinddragelsen.

Fordelen ved at benytte PRO som sundhedsfaglig er inddragelse af patienten i egen behandling, bedre forberedte patienter og mere fokuseret samtale, som alle bidrager til en mere effektiv samtale og behandling. 

PRO kan bidrage til at det kun er de patienter, der har brug for konsultation eller kontrol, der får det. Således allokeres ressourcerne til de patienter, der har mest behov for det.
Ved at patienten svarer på spørgsmålene i fred og ro i eget hjem, kommer der andre oplysninger frem end ved en almindelig dialog i konsultationen, f.eks. fokus på mentale, intime og sociale problemer. 

Standardisering af spørgeskemaer

National PRO giver mulighed for en standardisering af spørgeskemaer, da de samme spørgsmål og algoritmer kan benyttes på tværs af sektorer.
Ydermere kan data benyttes til at følge patientens forløb over tid og på tværs af behandlere, og derved forbedre behandlingskvaliteten.