Info til patienter

Ved brug af PRO-data vil de svar, patienten har angivet, kunne blive brugt til at målrette samtaler og fungere som beslutningsstøtte til videre behandling. Patienter, der benytter PRO, kan opleve en øget egenmestring af sin sygdom og mere indflydelse på egen behandling.

På baggrund af PRO-spørgeskemaet vil patienten være forberedt til mødet med den sundhedsfaglige, og patientens svar kan hjælpe den sundhedsfaglige med at målrette samtalen i forhold til, hvor der måtte være problemer.

Den gode samtale kan øge patientens inddragelse og medejerskab for beslutninger.

Udviklingen af PRO-spørgeskemaer sker i samarbejde med patienter.
Læs mere om patientinddragelse

Mere indflydelse

Patienter, der benytter PRO, kan desuden opleve en øget egen-mestring af sin sygdom og mere indflydelse på egen behandling.

Desuden kan patienten undgå unødvendige kontroller, ventetider samt lang transporttid, hvis man på baggrund af spørgeskemaet vurderer, at patienten ikke behøver at blive set – såfremt det er patientens ønske.

Figuren viser patienters udsagn i forbindelse med PRO-forløb:

Billedet her viser nogle af de udsagd som patienter er kommet med, i forbindelse med deres deltagelse i patient-workshops. Det beskriver blandt andet: "Jeg oplever at blive hørt og gøre en forskel! Det er godt at kunne hjælpe andre", "Jeg kunne godt have brugt det selv, da jeg blev syg. Det giver mening!" og "Fedt at kunne være med til at tænke tanker og uvikle et konkret produkt"

Spørgsmål og svar

Du kan læse en række hyppigt stillede spørgsmål og svar omkring, hvad der sker med dine spørgeskemabesvarelser, hvor de bliver opbevaret, hvem der har adgang til dem m.v.

Læs spørgsmål og svar