PRO-styleguide

Der er i flere sammenhænge behov for at kunne fremvise PRO-skemaer. Denne styleguide vedrører alene lokale systemers præsentation af PRO-skemaer overfor respondenterne.

PRO-styleguide

 • Generelt

  PRO-skemaer bør være anvendelige i forhold til deres konkrete målgruppe. Det anbefales at PRO-skemaer følger retningslinjerne for tilgængelighed som udtrykt i WCAG-2.

  Det anbefales, at der ved præsentationen af PRO-skemaer anvendes visuelle komponenter og virkemidler, som anvender eller efterligner HTML-baseret brugerflade.
  PRO-sekretariatet fremstiller spørgeskemaerne beregnet på at blive vist på PC-skærm. Der foreligger aktuelt ikke retningslinjer for visning på tablets og mobiltelefoner udover disse:

  • Som en del af specifikationen af multiple-choice spørgsmål angives det, om svarmulighederne skal anføres lodret, vandret eller som tabel (hvor flere spørgsmål under hinanden har samme svarmuligheder). I forbindelse med visning på mindre skærme bør følgende iagttages:
  • Defaultvisning af svarmuligheder er lodret – dvs. listet under hinanden.
  • Hvis der er specificeret vandret visning, og skærmstørrelsen gør dette uhensigtsmæssigt, skal svarmulighederne anføres lodret.
  • Hvis der er specificeret tabel-visning, og dette pga. skærmstørrelsen er uhensigtsmæssigt, skal spørgsmålene anføres separat med vandret fremstilling af svarmulighederne. Hvis dette pga. skærmstørrelsen ikke er muligt, vises spørgsmålene separat og med lodret orienterede svarmuligheder.
   
 • Overordnet struktur

  For at et lokalt system kan fremvise et komplet PRO-skema, skal systemet kunne fremvise de elementer, som skemaet består af. Overordnet skal følgende elementer kunne fremvises:

  • Skema-titel
  • Sektioner
  • Grupper (se dog afsnittet herom)
  • Spørgsmål
  • Svarmuligheder

  Disse elementer skal vises med layout og typografi, som tydeliggør deres hierarkiske orden.

 • Sektioner

  De tre slags sektioner - Info-, Copyright- og Spørgsmåls-sektion - afbildes alle med en overskrift og eventuelt en tekst. Visning af sektioners tekst versus overskrift er demonstreret i eksempel-pakken Eksempel_v2__Vis-statisk.xml

 • Grupper

  En spørgsmålssektion indeholder mindst én gruppe (’Organizer’). Grupper kan tjene to formål:

  • at levere et fælles oplæg til de indeholdte spørgsmål
  • at foretage betinget fremvisning af et antal spørgsmål

  En gruppe kan afbildes med en tekst. For at tilfredsstille gruppers forskellige formål, anbefales følgende:

  • Grupper med angivet tekst (originalText) afbildes med layout og typografi på en måde, der tydeliggør deres hierarkiske placering, og så teksten kan tjene som fælles oplæg/kontekst for de indeholdte spørgsmål.
  • Grupper uden angivet tekst afbildes ikke særskilt. Kun deres indeholdte spørgsmål vises. 
   
 • Spørgsmål

  I QFDD-standarden kan der beskrives fem slags spørgsmål baseret på svartype:

  • med svartype MultipleChoice (radioknap / tjekboks)
  • med svartype Tekst
  • med svartype Numerisk værdi (heltal, decimaltal, dato)
  • med svartype MultipleChoice (skyder)
  • med svartype Numerisk ratio (skyder)

  Alle fem spørgsmålstyper (dog ikke alle deres varianter) er vist i eksemplerne.

  Et spørgsmål kan indeholde flere dele (selve spørgsmålet, hjælpetekst, forklaring af værdisæt, feedback, mm.) Det er vigtigt, at der anvendes layout og typografi, som tydeliggør delenes sammenhæng og dermed adskillelsen i forhold til nabo-spørgsmål.

  Spørgsmålsteksten (selve spørgsmålet) bør vises på en måde, så den tydeligt adskiller sig fra spørgsmålets øvrige dele.

  I nogle sammenhænge er spørgsmålets kontekst således, at man ønsker spørgsmålet præsenteret med en anden tekst. Det kan fx være, hvor en del af spørgsmålsteksten er fælles for alle spørgsmål i en gruppe, hvor gruppe-teksten udgør spørgsmålenes fælles del. I sådanne tilfælde er der for spørgsmålet angivet en ledetekst, som skal vises i stedet for selve spørgsmålet – jf. eksemplerne.

  Spørgsmål kan indeholde grafik. Fremfor at anvende grafik i separate filer, indlejres grafikken base64-kodet, som det er illustreret i eksemplerne.