PRO-styleguide

Der er i flere sammenhænge behov for at kunne fremvise PRO-skemaer. Denne styleguide vedrører alene lokale systemers præsentation af PRO-skemaer overfor respondenterne.

Generelt

PRO-skemaer bør være anvendelige i forhold til deres konkrete målgruppe. Det anbefales at PRO-skemaer følger retningslinjerne for tilgængelighed som udtrykt i WCAG-2.

Det anbefales, at der ved præsentationen af PRO-skemaer anvendes visuelle komponenter og virkemidler, som anvender eller efterligner HTML-baseret brugerflade.

PRO-sekretariatet fremstiller spørgeskemaerne beregnet på at blive vist på PC-skærm. Der foreligger aktuelt ikke retningslinjer for visning på tablets og mobiltelefoner udover disse:

 • Som en del af specifikationen af multiple-choice spørgsmål angives det, om svarmulighederne skal anføres lodret, vandret eller som tabel (hvor flere spørgsmål under hinanden har samme svarmuligheder). I forbindelse med visning på mindre skærme bør følgende iagttages:
 • Defaultvisning af svarmuligheder er lodret – dvs. listet under hinanden.
 • Hvis der er specificeret vandret visning, og skærmstørrelsen gør dette uhensigtsmæssigt, skal svarmulighederne anføres lodret.
 • Hvis der er specificeret tabel-visning, og dette pga. skærmstørrelsen er uhensigtsmæssigt, skal spørgsmålene anføres separat med vandret fremstilling af svarmulighederne. Hvis dette pga. skærmstørrelsen ikke er muligt, vises spørgsmålene separat og med lodret orienterede svarmuligheder.

Overordnet struktur

For at et lokalt system kan fremvise et komplet PRO-skema, skal systemet kunne fremvise de elementer, som skemaet består af. Overordnet skal følgende elementer kunne fremvises:

 • Skema-titel
 • Sektioner
 • Grupper (se dog afsnittet herom)
 • Spørgsmål
 • Svarmuligheder

Disse elementer skal vises med layout og typografi, som tydeliggør deres hierarkiske orden.

Sektioner

De tre slags sektioner - Info-, Copyright- og Spørgsmåls-sektion - afbildes alle med en overskrift og eventuelt en tekst. Visning af sektioners tekst versus overskrift er demonstreret i eksempel-pakken Eksempel_v2__Vis-statisk.xml

Grupper

En spørgsmålssektion indeholder mindst én gruppe (’Organizer’). Grupper kan tjene to formål:

 • at levere et fælles oplæg til de indeholdte spørgsmål
 • at foretage betinget fremvisning af et antal spørgsmål

En gruppe kan afbildes med en tekst. For at tilfredsstille gruppers forskellige formål, anbefales følgende:

 • Grupper med angivet tekst (originalText) afbildes med layout og typografi på en måde, der tydeliggør deres hierarkiske placering, og så teksten kan tjene som fælles oplæg/kontekst for de indeholdte spørgsmål.
 • Grupper uden angivet tekst afbildes ikke særskilt. Kun deres indeholdte spørgsmål vises. 

Spørgsmål

I QFDD-standarden kan der beskrives fem slags spørgsmål baseret på svartype:

 • med svartype MultipleChoice (radioknap / tjekboks)
 • med svartype Tekst
 • med svartype Numerisk værdi (heltal, decimaltal, dato)
 • med svartype MultipleChoice (skyder)
 • med svartype Numerisk ratio (skyder)

Alle fem spørgsmålstyper (dog ikke alle deres varianter) er vist i eksemplerne.

Et spørgsmål kan indeholde flere dele (selve spørgsmålet, hjælpetekst, forklaring af værdisæt, feedback, mm.) Det er vigtigt, at der anvendes layout og typografi, som tydeliggør delenes sammenhæng og dermed adskillelsen i forhold til nabo-spørgsmål.

Spørgsmålsteksten (selve spørgsmålet) bør vises på en måde, så den tydeligt adskiller sig fra spørgsmålets øvrige dele.

I nogle sammenhænge er spørgsmålets kontekst således, at man ønsker spørgsmålet præsenteret med en anden tekst. Det kan fx være, hvor en del af spørgsmålsteksten er fælles for alle spørgsmål i en gruppe, hvor gruppe-teksten udgør spørgsmålenes fælles del. I sådanne tilfælde er der for spørgsmålet angivet en ledetekst, som skal vises i stedet for selve spørgsmålet – jf. eksemplerne.

Spørgsmål kan indeholde grafik. Fremfor at anvende grafik i separate filer, indlejres grafikken base64-kodet, som det er illustreret i eksemplerne.