Info til leverandører

For at kunne implementere spørgeskemaer til indhentning af PRO-data kan man fra den nationale spørgeskemabank hente såkaldte PRO-pakker.

En PRO-pakke er en versioneret samling af dokumenter, som udover specifikation af PRO-spørgeskemaet indeholder forklaring og vejledning. Når PRO-pakken udstilles i Spørgeskemabanken, er der desuden tilknyttet en række metadata med henblik på administration og fremsøgning af pakken.

Nedenfor finder du først en beskrivelse af PRO-pakkens indhold og dernæst en styleguide med en række anbefalinger vedrørende PRO-spørgeskemaers udseende og funktionalitet. 

Som bilag til den nedenstående forklaring har vi fremstillet et eksempel på PRO-pakke. 

Her kan du se indholdet af Eksempelpakken

Deling af data over den nationale it-infrastruktur

Du kan læse mere om aflevering af data til KIH XDS Repository, certificering, og hvordan du kommer videre hos MedCom:

Læs mere om deling af data

PRO-pakkens indhold

 • Beskrivelse af PRO-pakken

  Dette dokument indeholder en omfattende beskrivelse af spørgeskemaets formål og den udviklingsproces, som skemaet har undergået. Dokumentet indeholder desuden en evaluering af skemaets modenhed udtrykt som en score.

  Se evt. Eksempel_v2__Beskrivelse.pdf. Her beskrives også spørgeskemaets anvendelse, herunder in- og eksklusionskriterier for respondenterne, hvornår og hvordan respondenterne får ”udleveret” spørgeskemaet.

 • Maskinlæsbar spørgeskemaspecifikation

  Dette dokument er en specifikation af spørgeskemaet i det HL7-CDA-format, som er beskrevet af MedCom: DK-QFDD Implementation Guide v1.2

  Formatet er egnet til transport, men kan ikke i tilstrækkelig grad udtrykke, hvordan spørgeskemaet skal se ud eller fungere. PRO-sekretariatet anbefaler i enhver henseende, at man anvender PRO-pakkens to HTML-filer i forhold, der vedrører udseende og funktionalitet af spørgeskemaer og/eller besvarelser. Eksempel på HTML-filerne forefindes i eksempelpakken. 

   
 • Alment læsbar spørgeskemaspecifikation

  Dette dokument er en specifikation af spørgeskema og algoritmer i et alment læsbart format. Dokumentet indgår som en integreret del af udviklingen af spørgeskemaet. Et eksempel på spørgeskemaspecifikationen kan forefindes i eksempelpakken. 

  Bemærk, at i de ældre PRO-pakker er spørgsmålenes ID i dette dokument er forskellig fra samme spørgsmåls ID i det maskinlæsbare dokument. Fremadrettet vil disse spørgsmåls ID være de samme i alle dokumenter. 

 • Visualisering

  Med henblik på at sikre en ensartet forståelse og fortolkning af spørgeskemaet indeholder PRO-pakken en visualisering af spørgeskemaet udtrykt i HTML. Visualiseringen har ikke andre formål og omfatter ikke inputvalidering.

  Visualiseringen omfatter to varianter af spørgeskemaet – henholdsvis statisk (alle spørgsmål er vist) og dynamisk (betingede spørgsmål er kun vist, når betingelserne er opfyldt). Begge varianter findes i eksempelpakken:
  Eksempel_v2__Vis-statisk.html
  Eksempel_v2__Vis-dynamisk.html

  Konsistent besvarelse af PRO-spørgeskemaerne er blandt andet afhængig af, at skemaerne præsenterer sig på en ensartet måde. Imidlertid skal de kunne vises i nogle ganske forskelligartede lokale systemer, og der er derfor naturlige grænser for det ensartede. De visualiseringer, som er med i PRO-pakken er vejledende og suppleres af den nedenstående PRO-styleguide.

   
 • Øvrige filer

  Specifikke PRO-pakker kan indeholde filer ud over de ovenfor beskrevne. I så fald er disse filers indhold og anvendelse forklaret i PRO-pakkens beskrivelsesdokument.