Hvad er PRO?

PRO står for Patient Rapporteret Oplysninger. Det er data, der omhandler patientens helbredstilstand herunder det fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.


PRO-data er patientens svar. Det er svar patienten har angivet i et spørgeskema. Patienten svarer på spørgsmål omkring deres helbredstilstand*.

Det karakteristiske ved patientrapporterede data er, at oplysningerne opsamles systematisk, og at borgeren selv indrapporterer dem. Svarene kan anvendes i mødet mellem patient og sundhedsprofessionel. Dette møde kan både være i kommunen eller ude på et hospital. Svarerne hjælper den sundhedsprofessionelle at få et indblik i den enkelte patient, og derved give den rette behandling. Data kan også anvendes sekundært til forskning, kvalitetsarbejde og værdibaseret styring.

Læs mere i vores PRO-pjece

*Som udgangspunkt er det altid patienten selv, der indberetter PRO-data. Men der kan være undtagelser, hvor patientens alder eller helbredstilstand nødvendiggør, at en nært beslægtet eller anden, der kender patienten, foretager selve rapporteringen af oplysningerne.