Den Nationale PRO-styregruppe

Den Nationale PRO-styregruppe er en gruppe af mennesker fra bl.a. styrelser, regioner, kommuner og patientforeninger. De beslutter, hvilke PRO-emner PRO-sekretariatet skal arbejde med.

I økonomiaftalen 2017 mellem Regeringen, Danske Regioner (DR) og Kommunernes Landsforening (KL) besluttede man at nedsætte en National PRO-styregruppe. Gruppen skal understøtte en standardiseret og bred anvendelse af PRO i alle sektorer i sundhedsvæsenet. 

Styregruppen beslutter bl.a. hvilke PRO-emne, der skal etableres spørgeskemaer til, hvorefter PRO-sekretariatet faciliterer processen for udarbejdelsen af disse spørgeskemaer. De beslutter også, hvorvidt et færdigt skema kan, bør eller skal anvendes inden for det givne PRO-emne. 

Gruppen mødes 3-4 gange årligt.

Læs mere om hvert enkelt styregruppemøde i fanen til venstre. 

Styregruppens repræsentanter

Illustration af Den Nationale Styregruppes repræsentanter

Filer

Relevante dokumenter