Den Nationale PRO-styregruppe

Den Nationale PRO-styregruppe består af repræsentanter fra bl.a. styrelser, regioner, kommuner og patientforeninger. Det er dem der beslutter, hvilke områder PRO-sekretariatet skal arbejde med.

I økonomiaftalen 2017 mellem Regeringen, Danske Regioner (DR) og Kommunernes Landsforening (KL) besluttede man at nedsætte en National PRO-styregruppe. Gruppen skal understøtte en standardiseret og bred anvendelse af PRO i alle sektorer i sundhedsvæsenet. 

Styregruppen beslutter hvilke PRO-emner, der skal udvikles spørgeskemaer til. PRO-sekretariatet faciliterer processen for udviklingen. Efter udviklingsprocessen tager styregruppen den endelige beslutning om anvendelsesgraden af et spørgeskema. 

Styregruppen mødes tre til fire gange årligt. 

Læs mere om hvert enkelt styregruppemøde i fanen til venstre. 

Styregruppens repræsentanter

 

Illustration af Den Nationale Styregruppes repræsentanter

Filer

Relevante dokumenter