Hjerterehabilitering - iskæmi (MDR)

Her finder du lister over indholdet i CE-støttepakken for PRO til hjerterehabilitering samt information om, hvor du finder dokumenterne.

PRO-dokumenter

 • Kommissorium for KKG vedr. PRO til hjerterehabilitering 
 • Evidens og erfaringer for anvendelse af PRO til hjerterehabilitering:
 • Gennemgang af spørgeskemaer til at indhente patientrapporterede oplysninger i hjerterehabiliteringsforløb blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom, udarbejdet af REHPA for det nationale PRO-sekretariat i 2018.
 • Opsamlingsrapport fra workshopforløb for udvikling af PRO til hjerterehabilitering
 • Endeligt resultat af ekspertgennemgang & brugertest, 18. juli 2019
 • Indholds-og brugertest vedr. PRO til hjerterehabilitering_videreudvikling
 • Pilotevalueringsrapport vedr. PRO til hjerterehabilitering v2
 • Afslutningsrapport for udvikling af PRO til hjerterehabilitering 

PRO-dokumenterne findes på siden om PRO til hjerterehabilitering  

PRO-pakken findes i spørgeskemabanken

CE-støttedokumenter (ZIP) - OBS! Ny version 21-03-23

CE-dokumenter:

 • Anvendelsesspecifikation - PRO-system til hjerterehabilitering
 • Tiltænkt anvendelse og klassifikation - PRO-system til hjerterehabilitering 

PRO-notater med oplæg til CE-mærkning:

 • Beslutninger om udvikling af PRO til hjerterehabilitering 
 • Oplæg til Sikkerhedsegenskaber for PRO-system til hjerterehabilitering 
 • Indledende risikoanalyse vedr. PRO til hjerterehabilitering 
 • Introduktion til Klinisk evaluering 
 • Oplæg til Klinisk evalueringsplan 
 • Oplæg til Klinisk evalueringsrapport - PRO-system til hjerterehabilitering