Hvad er PRO?

PRO står for Patient Rapporteret Oplysninger. Det er data, der omhandler patientens helbredstilstand herunder det fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.

Film om PRO

Se filmen 'Hvad er PRO?' på YouTube (3:52 min.)

PRO-data er patientens svar. Det er svar patienten har angivet i et spørgeskema. Patienten svarer på spørgsmål omkring deres helbredstilstand*.

Det karakteristiske ved patientrapporterede data er, at oplysningerne opsamles systematisk, og at borgeren selv indrapporterer dem. Svarene kan anvendes i mødet mellem patient og sundhedsprofessionel. Dette møde kan både være i kommunen eller ude på et hospital. Svarerne hjælper den sundhedsprofessionelle at få et indblik i den enkelte patient, og derved give den rette behandling. Data kan også anvendes sekundært til forskning, kvalitetsarbejde og værdibaseret styring.

Læs mere i vores PRO-pjece

*Som udgangspunkt er det altid patienten selv, der indberetter PRO-data. Men der kan være undtagelser, hvor patientens alder eller helbredstilstand nødvendiggør, at en nært beslægtet eller anden, der kender patienten, foretager selve rapporteringen af oplysningerne.