PRO-seminar - oktober 2019

I oktober 2019 afholdt PRO-sekretariatet et seminar med fokus på den tekniske implementering, herunder info omkring CE-mærkning, og på erfaringer fra kommunale PRO-initiativer samt oplæg omkring forskningsprojekter, der vedrører PRO.

Slides fra dagen

Velkommen v. Hanne Agerbak, KL

 Implementeringserfaringer

Implementeringserfaringer fra PRO-psykiatri v. Solvejg Kristensen, Aalborg Universitetshspital

Implementeringserfaringer fra Ambuflex v. Anke Elisabeth de Beijer, Ambuflex

Pilot koncept v. Nina Balk-Møller, fuldmægtigt, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen

Inspiration fra forskningsprojekter

Udvikling og afprøvning af dialog værktøj - type 1 rutinesamtaler v. Astrid Andrea Schultz, Steno Diabetes Center Copenhagen

Den kvalitative sammenhæng mellem Patient-Rapporterede Outcomes (PROs), Patientdeltagelse og Patient Empowerment - patientens perspektiv v. Jeppe Eriksen, PhD studerende, Aalborg Universitet

Mit Helbred, Opfølgning efter kræftbehandling, v. Lena Saltbæk, Kræftens Bekæmpelse

PRO-MR-RT Patient-rapporterede symptomer integreret i ny præcisionsbehandling af kræft i en MR-accelerator v. Pia Krause Møller, PhD studerende, Syddansk Universitet

Integrering af ePRO i klinisk praksis: Tværsektoriel udbredelse af Farsø-modellen til patientforløb for knæ- og hoftealloplastik v. Nanna Hermansen, PhD studerende, Aalborg Universitet

Kommunale initiativer

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre v. Vibeke Høgh, Aalborg kommune

PRO – Tidlig opsporing v. Tina Holm, Roskilde kommune

Kommunal rehabilitering af den ældre kræftramte borger v. Karen Trier, Center for kræft og sundhed København           

 CE-mærkning og dokumentation   

 Introduktion til CE-mærkning v. Brian Hedegaard, Probatus     

 Overordnede linjer, og Lægemiddelstyrelsens rolle i CE-mærkning v. Jannie Wiegand Storgaard, Lægemiddelstyrelsen

 CE-mærkning i SDS v. Sanne Jensen, Teamleder, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen

 Teknisk implementering og integrationer

Introduktion til den nationale IT-infrastruktur v. Morten Bruun Rasmussen, Mediq, Sundhedsdatastyrelsen

CDA-test og certificering v. Michael Due Madsen, Medcom

Status på de nationale PRO-aktiviteter, herunder it-infrastruktur, spørgeskemabank, integrationer til it-infrastrukturen, samt national PRO-udvikling

Overodnet status på IT-infrastruktur-projektet v. Morten Wiese, Udvikling, Strategi og Arkitektur, Sundhedsdatastyrelsen

Sundhed.dk og visning af PRO-data v. Rikke Flindt, Sundhed.dk

Status på de nationale PRO-aktiviteter v. Sanne Jensen, Teamleder, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen