PRO-seminar oktober 2017

PRO-sekretariatet afholdte et seminar 12. oktober 2017, med titlen "PRO i Danmark - hvor er vi i dag, og hvor er vi på vej hen?"

Kontakt

PRO-sekretariatet

Sanne Jensen
T: 9133 4807

Trine Honnens de Lichtenberg
T: 9133 4808

Joan Nordahl
T: 6156 7392

Siff Ida Gilberg Pedersen 
T: 2369 9492

Kirsten Ann Jeberg
T: 2119 1887

Louise Dorner Østergaard
T: 2382 7748

E: PROsekr@sundhedsdata.dk

Seminaret gjorde status på den nationale PRO-indsats, som bygger på alle de erfaringer, der allerede er gjort i kommuner, regioner og almen praksis. Formålet med seminaret var at skabe interesse og dele viden om arbejdet med PRO-data og få input til det nationale arbejde med standardisering og videndeling, samt mulighed for at skabe netværk på tværs af sektorer.

Se programmet for seminaret her

Følgende oplæg blev afholdt på seminaret: