PRO-seminar november 2022

PRO-sekretariatet afholdte et seminar 3. november 2022 med fokus på anvendelse i praksis.

Dagen bød på oplæg med både fokus på den tekniske del og på spørgeskemaudvikling, og med oplæg om praktiske erfaringer fra de sundhedsprofessionelle og fra patienterne. Til slut blev status på kommunal PRO og national PRO-området præsenteret. Der var stor tilslutning til seminaret og vi var over 150 deltagere fra henholdsvis regioner, kommuner, patientforeninger og IT-systemer.

Slides fra oplæggene kan findes i bunden af siden.

Se programmet for seminaret her

Næste PRO-seminar afholdes i foråret 2022

Billede fra den store foredragssal hvor Karen Marie Lyng står og byder velkommen fra scenen.

Følgende oplæg blev afholdt på seminaret: