PRO-seminar maj 2022

PRO-sekretariatet takker for et spændende og lærerigt seminar i Odense!

Temaet for seminaret var implementering og blev valgt af deltagerne på sidste seminar. 

Dagen bød på oplæg om hvorfor det er vigtigt at have fokus på implementering, præsentation af implementeringsguide og oplæg om implementeringen af det nye kommunale PRO-system samt oplæg om konkrete implementeringserfaringer fra speciallægepraksis og hospital. Derudover blev status på de nationale PRO-områder og den nationale it-infrastruktur præsenteret. Der var stor tilslutning til seminaret og vi var 150 deltagere fra henholdsvis regioner, kommuner, patientforeninger og IT-systemer. 

Slides fra oplæggene kan findes i bunden af siden.

Se programmet for seminaret 

Næste PRO-seminar afholdes i efteråret 2022

Billedet viser oplæg på PRO-seminar med 150 deltagere

Slides fra oplægsholderne

  • Genbesøg af PRO-rapportens "12 byggesten i implementering" (2016) i lyset af udvikling og perspektiver for den Nationale PRO Strategi v/ Mogens Hørder, professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
    Se slides: Mogens Hørder - Præsentation - 05.05.2022 (PDF)