PRO-seminar april 2019

I april 2019 afholdt PRO-sekretariatet et seminar med temaet 'Det bedste og det værste ved implementering af PRO'.

Formålet med dagen var at dele gode og dårlige erfaringer, fra implementeringen af igangværende PRO-initiativer.

Dagen bød på oplæg, omhandlende erfaringer set fra både patienters, sundhedsfaglige og ledelsens perspektiv.
Oplæggene lagde op til en spørgerunde, og efterfølgende workshops i grupper, hvor relevante temaer blev diskuteret.

Se programmet for dagen (PDF)

Slides for dages oplæg

Velkomst ved Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
Se slides: Erik Jylling - Præsentation - 09.04.2019 (PDF)

Status på den nationale PRO-arbejde ved Sanne Jensen, teamleder, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen
Se slides: Sanne Jensen - Præsentation - 09.04.2019 (PDF)

Status på den nationale IT-infrastruktur ved Morten Bruun Rasmussen, projektleder, Mediq
Se slides: Morten Bruun Rasmussen - Præsentation - 09.04.2019 (PDF)

Oplæg af Caroline Trillingsgaard Mejdahl, Ph.d., Ambuflex
Se slides: Caroline Trillingsgaard - Præsentation - 09.04.2019 (PDF)

Oplæg af Jesper Gyllenborg, ledende overlæge, Neurologisk afdeling Sjællands Universitetshospital
Se slides: Jesper Gyllenborg - Præsentation - 09.04.2019

Oplæg af Kim Brixen, lægelig direktør, Odense Universitetshospital
Se slides: Kim Brixen - Præsentation - 09.04.2019

Oplæg af Marie-Louise Krogh, project manager, Odense Universitetshospital
Se slides: Marie-Louise Krogh - Præsentation - 09.04.2019

Oplæg af Helene Hedensted Bjerregaard, sundhedsøkonom, Aalborg Universitetshospital
Se slides: Helene H Bjerregaard - Præsentation - 09.04.2019