PRO-seminar september 2021

I september 2021 afholdte PRO-sekretariatet et seminar med fokus på brugerinddragelse - både individuel og organisatorisk.

 

Efter at have rykket seminaret to gange grundet COVID-19 kunne vi endelig afholde PRO-seminaret om brugerinddragelse.

Dagen bød på oplæg omhandlende formål og anvendelse af PRO, PRO-data i mødet med patienten, brugerinddragelse i udviklingen af RRO og highlights fra forskellige it-systemer. Programmet kan ses nedenfor.

Der var deltagere fra henholdsvis regioner, kommuner, patientforeninger og IT-systemer.  

Næste PRO-seminar afholdes i foråret 2022 (datoen er endnu ikke fastlagt)