PRO-seminar november 2023

PRO-sekretariatet afholdte PRO-seminar d. 6. november 2023 med fokus på anvendelse af nationale PRO-skemaer i praksis.


På seminaret deltog over 100 personer fra både kommuner, regioner, leverandører og universiteter og sammen blev der skabt et rum for mange spændende diskussioner og snakke. Der blev også netværket i den helt store stil. Det er tydeligt, at PRO fylder meget rundt om i kommuner og regioner.


Der var stor interesse for Birgith Engelst Groves oplæg om den værdi, det har givet de sundhedsprofessionelle og patienter at bruge PRO som dialogstøtte i telefonkonsultationen. For nogle patienter giver PRO-baseret opfølgning forbedret kommunikation med lægen med større mulighed for at styre samtalen.
PRO-baseret opfølgning kan give patienterne øget kendskab til de symptomer, der følger med sygdommen. Birgiths slides vil ikke være tilgængelige her på siden, da Birgith skal forsvare hendes Ph.d. den 15. december.

Nina Føns Johnsen fortalte om arbejdet med at sammenholde de to spørgeskemaer HADS og WHO-5, og hvordan man kan bruge WHO-5 i stedet for HADS i PRO-skemaerne - til stor glæde for patienterne. I praksis anbefales kombinationen brugt sådan, at trivselsindekset, WHO-5, administreres først. Er scoren under 50 (på en skala fra 0 til 100) gives endvidere de to skalaer, ASS-2 og MDI-2, med henblik på identifikation af angst- og/eller depressionssymptomer.

Gorm Rabølle Knudsen løftede sløret for, hvordan de arbejder med at få udrullet WIPP-360 i K-PRO. WIPP-360 er en digital screenings- og triageringsmodel til målretning af forebyggende hjemmebesøg. Flere danske kommuner oplever bedre borgervelfærd, færre omkostninger og højere arbejdsglæde, når de anvender  WIPP-360. Gorm fortalte ligeledes, at ved brug af skemaet øges borgernes livskvalitet, ressourcerne kan prioriteres bedre og  man får et markant bedre forebyggende hjemmebesøg.

Vi vil også gerne sige en særlig tak til dagens øvrige oplægsholdere Martin Bergholz-Knudsen, Anders Løkke, Julie Munk Vonsild, Niels Ejskjær, Charlotte Rothenborg og Rikke Blæsbjerg Lund. Det er dejligt at høre, at PRO skaber værdi, og at stadig flere anvender de nationale PRO-skemaer.

Slides fra oplæggene kan findes i bunden af siden. 

Se programmet for seminaret her

Næste PRO-seminar afholdes i april 2023.

Billede fra salen under velkomsten.