PRO-konference maj 2023

PRO-sekretariatet afholdte en konference 23. maj 2023 med fokus på formål og værdiskabelse.

Dagen startede med oplæg fra Joanne Greenhalgh, som dannede springbræt for en diskussion af, hvilken værdi man forventer, PRO kan skabe, og om værdien kan måles. Det blev blandt andet fremhævet, at implementering er meget vigtig, ligesom det er vigtigt at have fokus på værdien for patienter og sundhedsprofessionelle - begge parter skal opleve, at det er relevant at udfylde og giver værdi i konsultationen.

Vi rundede 140 deltagere fra både regioner, kommuner, leverandører og forskningsinstitutter, og de mange forskellige baggrund skabte en bred debat. Tak til Søren Vingtoft der førte os gennem dagen og eftermiddagens paneldebat.

Slides fra oplæggene kan findes i bunden af siden.

Se programmet for konferencen her

Næste PRO-seminar afholdes 1.november 2023

Billede fra salen under Joanne Greenhalghs oplæg.

Følgende oplæg blev afholdt på konferencen:

 • Different purposes of using PROMs in clinical practice, the challenges and future direction v. Joanne Greenhalgh, Professor, President, ISOQOL, School of Sociology and Social Policy, University of Leeds
  Se slides:
  Joanne Greenhalgh - Præsentation 22.05.2023
 • Status of the Health Outcomes Observatories - H2O Project v. Tanja Stamm, PhD, Msc, MBA, Institute for Outcomes Research, Center for Medical Data Science, Medical University of Vienna
 • PRO understøtter personcentreret tilgang - et kommunalt perspektiv v. Charlotte Glümer, Læge, PhD, centerchef i Center for Diabetes og Hjertesygdomme
  Se slides:
  Charlotte Glümer - Præsentation 22.05.2023
 • PRO - hvad er formålet? Erfaringer fra AmbuFlex i Region Midtjylland v. Louise Pape Larsen, Leder af AmbuFlex
  Se slides:
  Louise Pape Larsen - Præsentation 22.05.2023
 • IBD-AmbuFlex - Praktiske erfaringer med PRO-baseret kontrolforløb for patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom v. Stine Hald, Læge, PhD, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
 • DANBIO - 20 år med patientrapporterede outcomes indenfor reumatologi v. Bente Glintborg, Overlæge, Formand for DANBIOs styregruppe
  Se slides:
  Bente Glintborg - Præsentation 22.05.2023
 • PRO på kræftområdet - erfaringer fra nationale forskningsprojekter v. Helle Pappot, Professor, overlæge, dr.med., Afdeling for kræftbehandling, Rigshospitalet
  Se slides:
  Helle Pappot - Præsentation 22.05.2023