PRO konference april 2024

PRO-sekretariatet afholdte d. 11. april 2024 PRO-konference i København.

Konferencen bød på indsigtsfulde præsentationer, og spændende diskussioner. Med over 100 engagerede deltagere fra regioner, kommuner, forskningsenheder og andre PRO-interesserede organisationer, var der lagt op til diskussion og erfaringsudveksling.

Højdepunkterne fra dagen var at høre om:

Udbredelse og anvendelse af PRO: Vi fik et overblik over udbredelsen af nationale PRO-skemaer både i regioner og kommuner. Det er opmuntrende at se og høre, hvordan PRO bliver en mere og mere integreret del af kvalitetsmonitoreringen i sundhedssektoren. (evt. antal kommuner og antal regioner)

Brugerinddragelse: Stella Sandgaards personlige perspektiv som en person med kroniske smerter gav os værdifulde indsigter i, hvordan PRO kan skabe værdi og bidrage til at forstå og forbedre patientoplevelsen, men også hvor vigtigt det er at have patienterne med helt tæt på når man udvikler PRO-værktøjer. ”PRO giver et billede af hvem jeg er” – Stella Sandgaard, Patient.

Innovative anvendelser: Som noget nyt var der på konferencen flashtalks om anvendelse af PRO inden for hæmatologi, ensomhed, senfølger og telemedicin til borgere med KOLDet viste os, hvordan PRO-data kan anvendes på tværs af sundhedsområder og sektorer, og til stadighed hvor værdifuldt PRO er.

”PRO er ikke kun for borgeren, det er i høj grad også med borgeren” Carina Kruse, Aalborg kommune

Palliation og helbredsrelateret egenomsorg: Diskussioner om PRO til palliation og erfaringer fra hjerterehabilitering i kommunerne understregede vigtigheden af at integrere PRO i pleje og behandling af både fysiske og mentale helbredstilstande.

Sanne Jensen rundede dagen af ”Det var fantastisk at mærke energien på deltagerne og opleve hvor meget PRO har rykket sig, og så spændende og se udviklingen det næste stykke tid.”

Særlig stor tak til alle dagens oplægsholdere. Slides fra alle  præsentationerne kan findes herunder, samt programmet for dagen.

Vi ser frem til at følge den udviklingen og implementering af PRO til gavn for sundhedsfaglige og patienter. Lad os holde fast i dialogen og samarbejdet om at skabe bedre sundhedstjenester for alle.

Billedet viser Sanne fra PRO-sekretariatet i Sundhedsdatastyrelsen, stå og holde oplæg.