CE-webinar april 2022

PRO-sekretariatet afholdt CE-webinar d. 27.april 2022

Formålet med CE-webinarerne er at gennemgå den seneste viden om CE-mærkning af it-systemer, hvori der implementeres PRO-spørgeskemaer.

På dagsordenen 27. april var:

  • Nyt fra EU/MDR ved Brian Hedegaard fra 'Probatus'
  • Nyt fra PRO-sekretariatet vedr. klinisk evaluering
  • Oplæg fra Frederikke Leth som er studerende ved  'Health- & Welfare Technology' på SDU, og som er ved at skrive speciale om risikoanalyse ved CE-mærkning af PRO-systemer.

Oplæg kan downloades nederst på siden.

CE-webinaret er optaget og et link hertil kan rekvireres hos Birgitte Seierøe Pedersen i PRO-sekretariatet på e-mail bisp@sundhedsdata.dk                          

Ved interesse for at modtage nyhedsbreve og indkaldelser til webinarer kan Birgitte Seierøe Pedersen også kontaktes på e-mail bisp@sundhedsdata.dk 

 

 

Filer

Oplæg fra Brian Hedegård og fra PRO-sekretariatet