PRO internationalt

Det internationale arbejde med PRO tager, som det nationale arbejde i Danmark, afsæt i forbedring af patientens forløb, afdækning patientens egen opfattelse af helbredstilstand, livskvalitet, symptomer og funktionsevne. Internationale erfaringer er dokumenteret i rapporten for Program PRO.

I både den danske og internationale litteratur ses betegnelserne PRO og PROM (Patient Reported Outcome Measures).

Betegnelsen PROM blev introduceret i Englands NHS-program til kvalitetsmonitorering i 2009. 

I forhold til indhold er begge betegnelser overlappende, idet formålet er at afdække patienters egen opfattelse af helbredstilstand, livskvalitet, symptomer og funktionsevne (Program PRO).

De internationale erfaringer med PRO, er dokumenteret i rapporten for Program PRO.

Læs mere om rapporten for Program PRO.

De internationale erfaringer kommer blandt andet fra England, Sverige og USA. 

Der er også et international samarbejde, der søger at udvikle globalt standardiserede måleredskaber til måling af outcome for en række diagnoser, herunder PRO-data.

Dette internationale samarbejde er kaldt ICHOM, The International Consortium for Health Outcomes Measurement .

Læs mere om samarbejdet ICHOM

PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System) er en samling af spørgeskemaer til at måle fysisk, mental og social sundhed blandt børn og voksne. Skemaerne kan bruges til den generelle befolkning og til personer med kronisk sygdom. Enkelte af skemaerne er oversat til dansk.

Læs mere om de oversatte skemaer PROMIS

Patients Like Me er en patientcentreret hjemmeside, hvor patienter kan dele deres helbredsinformationer. Man kan søge på sin diagnose og finde patienter der minder om en selv, få information om deres behandling, symptomer og dermed lære fra andre patienter med samme sygdom.

Læs mere om Patients Like Me