Ph.d. projekter

Fem ph.d.-projekter er støttet med PRO-midler til udvikling og gennemførsel af deres projekt. Læs mere om hvert projekt under tabellen.

 Ph.d.-projekt  Ph.d.-studerende  Projektbeskrivelse  Færdig ph.d. 
The connection between Patient-Reported Outcome (PRO), Patient Participation and Patient Empowerment - from a patient perspective Jeppe Eriksen, Aalborg Universitet
PRO-active; Digital Health literacy in Patient Reported Outcome Concepts Amalie Søgaard Nielsen, Københavns Universitet Hent Hent
Integrering af ePRO i klinisk praksis: Tværsektoriel udbredelse af Farsø-modellen til patientforløb for knæ- og hoftealloplasti Nanna Kastrup, Aalborg Universitet Hent
 
Treating patients with incurable cancer: costs, quality of life, and cost-effectiveness of a specialized palliative care intervention  Henriette Tind Hasse, Syddansk Universitet Hent  
NemPRO: A patient-reported outcome questionnaire adjusted for cognitive and communicative deficits  – Development, evaluation and implementation of a tool Frederik Gybel Jensen, Københavns Universitet Hent  

The connection between Patient-Reported Outcome (PRO), Patient Participation and Patient Empowerment - from a patient perspective

The research project examines the connection between patient-reported outcome (PRO) and patient participation and studies how chronic patients perceive this to have an influence on patient empowerment and their self-management. Patients participation is examined between outpatient consultations, and during patient-provider-consultations, hence the study aims to capture a wide range of aspects concerning PRO and patient participation. When scrutinizing the relation between PRO and patient participation concepts like patient recognition and patient-centeredness becomes pertinent. Thus, based on findings hitherto, it is assumed that the enablement and extent of patient participation are affected by patient recognition; subsequently, influencing patient empowerment and patients management of their condition(s).

Digital sundhedskompetence og patientrapporterede oplysninger

Et studie af patientrapporterede oplysninger (PRO) indsamlet digitalt i forbindelse med ambulant behandling af mennesker med inflammatorisk tarmsygdom (IBD). Fokus er på digital sundhedskompetence og på, hvordan den digitale intervention påvirker og er påvirket af forholdet mellem patient og kliniker, patienternes livskvalitet, sundhedskompetence, samt sociale og følelsesmæssige faktorer. Projektets mål er at forstå de bekymringer, som patienter og klinikere kan have omkring brugen af den digitale PRO-intervention, og om patienter kan screenes for digital sundhedskompetence for at forbedre brugen af en digital PRO-intervention. Studiet er et fælles projekt mellem Regionshospitalet Silkeborg, Sundhedsdatastyrelsen, Københavns Universitet og Deakin University, Australien.

Integrering af ePRO i klinisk praksis: Tværsektoriel udbredelse af Farsø-modellen til patientforløb for knæ og hoftealloplasti

ERVIN er en PRO-baseret AI-løsning til patienter med slidgigt, der skal til forundersøgelse for at afklare, om de skal opereres eller ej. Systemet kan registrere og forudsige konsekvenserne for patientens funktionsniveau og livskvalitet nu og om et år, både hvis der vælges operation eller ej. ERVIN’s formål er at vurdere, hvorvidt en patient har fordel af en hofte- eller knæoperation, da man tidligere har set, at mellem 5-15% af patienterne ikke får det optimale ud af en operation.

En af de helt store tendenser i sundhedsvæsenet er anvendelse af AI, og derfor er der et stort behov for udvikling af metoder til at vurdere dem. Dette gælder både i forhold til at sikre at løsningerne ikke giver mindre sundhed, men også for at undersøge om systemerne giver sundhed for pengene. For både at få den specifikke viden om sundhedseffekten af at bruge ERVIN, samt at indsamle PRO-data til den sundhedsøkonomiske evaluering, er der igangsat et randomiseret klinisk forsøg på ortopædkirurgisk ambulatorium på Aalborg Universitetshospital (Farsø) som afsluttes i foråret 2022. Formålet med ph.d.-projektet er at tilpasse de nuværende evalueringsmetoder til at udføre analyser af omkostningseffektivitet for AI-systemer og derefter anvende ERVIN som case til at evaluere omkostningseffektiviteten.

Hovedvejleder på projektet er professor Lars Holger Ehlers fra Aalborg Universitet.

NemPRO-2: Et Patientrapporteret Oplysning (PRO)-spørgeskema tilpasset mennesker, der har fået afasi efter apopleksi. Udvikling, validering og evaluering

Formålet med phd-projektet er at udvikle afprøve og evaluere brugen af et elektronisk spørgeskema tilpasset mennesker med afasi (erhvervede sprogvanskeligheder efter hjerneskade). Dette spørgeskema skal via sundhedsplatformen benyttes som indledning til en opfølgende samtale mellem patienter og sundhedsprofessionelle på hospitalets apopleksiafdelinger (afdelinger for blodprop og blødning i hjernen.

Efter hjerneskade kan man opleve at få fysiske handicap og disse er oftest de nemmeste at udrede på hospitalerne da de er synlige. Dog risikerer man også at få såkaldte usynlige handicap (kognitive vanskeligheder) efter en hjerneskade, f.eks som følge af blodprop eller blødning i hjernen. Dette kan f.eks. være problemer med at huske, planlægge hverdagen osv.  Da mennesker med afasi i større og mindre grad kan have vanskeligheder ved at tale og forstå, skrive og læse, kan det derfor være vanskeligt at udrede om de har disse skjulte kognitive vanskeligheder på hospitalet. Disse kommer nogle gange først til syne når patienten og omgangskredsen vender tilbage til livet efter udskrivelse.

Formålet med udviklingen af spørgeskemaet er, at se om det er muligt at identificere hidtil opdagede vanskeligheder, der har indflydelse på hverdagen hos mennesker med afasi efter udskrivelse, som kan skyldes usynlige handicaps (kognitive vanskeligheder).Spørgeskemaet udvikles med udgangspunkt i viden om, hvordan man bedst sikrer at mennesker med afasi en bedre mulighed for at forstå og besvare et elektronisk spørgeskema. Dette er f.eks via tilpasset tekst med tilhørende billedstøtte. I projektet spørgeskemaet blive testet og valideret både på patienter og sundhedsprofessionelle og en større evaluering vil ligeledes indgå for at få svar på anvendeligheden i praksis.