Artikler

Artikler omhandlende brugen af PRO både i praksis og i et forskningsmæssigt perspektiv.

”Patient-reported data and the politics of meaningful data work” af Henriette Langstrup

Henriette Langstrup beskriver i artiklen her, hvordan PRO-data har bevæget sig fra, at være brugt til forskning til nu, at være centrum af patient-centreret behandling. Menneskelige og teknologiske aktører har været med til at skabe meningsfuldt dataarbejde, da PRO er afhængigt af et aktivt brug af data i kliniske forløb. Dette beskrives som modsætning til et passivt sekundært brug af data til blandt andet forskning.

Hent artiklen her (PDF)

“”We can still talk to the patient!” – Negotiating the narrative power if patient reported data” af Henriette Langstrup

Efter at have deltaget i adskillige PRO workshops, både for patienter og den kliniske koordinationsgruppe, deler Henriette Langstrup hendes erfaringer. Der diskuteres blandt andet om PRO data er til for, at være supplerende eller erstattende. Herudover bliver spørgsmålet om ulighed blandt patienter, og hvordan dette vil påvirke PRO data, også diskuteret.

Hent artiklen her (PDF)

“Infrastructuring experience: what matters in patient-reported outcome data measurement?” af Henriette Langstrup & Tiago Moreira

Hvordan inddrages udregnede data om patienternes egne oplevelser, i sundhedssystemer for at opnå de ønskede mål? Det undersøger Henriette Langstrup og Tiago Moreira i denne artikel. De beskriver blandt andet at PRO skal indkodes patientoplevelser i sundhedsvæsenets infrastruktur, men at det dette også vil skabe spænding da PRO skubber til eksisterende arbejdsgange og vil forbedre og evaluere den kliniske behandling. Til slut diskuterer Langstrup og Moreira de bekymringer der kan opstå ved standardisering af patientoplevelser.

Hent artiklen her (PDF)

“Between a logic of disruption and a logic of continuation: Negotiating the legitimacy of algorithms used in automated clinical decision-making” af Rikke Torenholt & Henriette Langstrup

Rikke Torenholt og Henriette Langstrup undersøger hvordan algoritmer, der benyttes til klinisk automatiseret beslutningstagning, bliver modtaget af blandt andet patienter og sundhedsprofessionelle, og hvordan der herudover opnås legitimitet til at uddelegere beslutninger til en algoritme.

Hent artiklen her (PDF)