Artikler

Artikler omhandlende generel brug af PRO.

"The implementation of the 2017 National Policy on Patient-Reported Outcomes in Denmark: an Overview of Developments after Six Years"

Cecilie Lindström Egholm, Sanne Jensen, Annette Wandel og Mogens Hørder beskriver den nuværende status på det nationale PRO-arbejde efter seks års aktivitet, og fokuserer derudover på tre hovedelementer; udviklings- og gennemførlighedstests af standardiserede PRO instrumenter indenfor specifikke kliniske områder, udviklingen og implementeringen af et PRO instrumentlager og nationalt it-infrastruktur til deling af data på tværs af sektorer.

Hent artiklen her (PDF)