PRO-seminar oktober 2017

Se oplæggene fra PRO-seminaret d. 12. oktober 2017

Kontakt

PRO-sekretariatet

Sanne Jensen
T: 9133 4807

Trine Honnens de Lichtenberg
T: 9133 4808

Joan Nordahl
T: 6156 7392

Elise Harder Christensen
T: 5129 1742

Siff Ida Gilberg Pedersen 
T: 2369 9492

E: PROsekr@sundhedsdata.dk

Velkommen til PRO-seminar
v. Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet

Status på det nationale PRO-arbejde
v. Sanne Jensen, projektkoordinator, Sundhedsdatastyrelsen

Videreudvikling af national infrastruktur til brug for PRO
v. Nicholas Christoffersen, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen

Erfaring med PROM/PRO: Optimering af ambulante forløb for prostatakræft
v. Ulla Geertsen, ledende overlæge, Urinvejskirurgisk Afdeling

Artroseregister i ortopædkirurgien
v. Mogens Berg Laursen, overlæge, Aalborg Universitetshospital

PROMelaonoma: Melaonomapatienters egenrapportering af bivirkninger til immunterapi
v. Lærke Kjær Tolstrup, sygeplejerske, ph.d.-studerende, Odense Universitetshospital

Den PRO-aktive patient
v. Marie-Louise Krogh, innovationskonsulent, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus & Claus Tveskov, overlæge, Svendborg Sygehus