PRO-seminar april 2018

Se oplæggene fra PRO-seminaret d. 16. april 2018

Kontakt

PRO-sekretariatet

Sanne Jensen
T: 9133 4807

Trine Honnens de Lichtenberg
T: 9133 4808

Joan Nordahl
T: 6156 7392

Elise Harder Christensen
T: 5129 1742

Siff Ida Gilberg Pedersen 
T: 2369 9492

E: PROsekr@sundhedsdata.dk

PRO-seminar- Aarhus
v/ Nanna Skovgaard- Kontorchef, Data, infrastruktur og cybersikkerhed

Aktiv anvendelse af PRO data ved udredning af patienter med lænderygsmerter
Af Ibsen C, Schiøttz-Christensen B, Nielsen CV, HørderM, Maribo T. v/ Charlotte Ibsen, Ph.d.-studerende, Rygcenter Syddnmark, Aarhus Universitet, DEFACTUM

Ambu-IBDWebbaseret kontrolforløb for ambulante patienter med inflammatorisk tarmsygdom
v/ Birgit F. Larsen, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg

National anvendelse af PRO i Danmark
v/ Søren Overgaard- Bestyrelsesmedlem, LVS Professor, Overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital 

National infrastruktur til deling af PRO-data
v/ Morten Bruun-Rasmussen, MEDIQ 

Opsamling og farvel
v/ Karen Marie Lyng, Sundhedsdatastyrelsen 

Slides fra alle præsentationerne