PRO-seminar september 2021

I september 2021 afholdte PRO-sekretariatet et seminar med fokus på brugerinddragelse - både individuel og organisatorisk.

Efter at have rykket seminaret to gange grundet COVID-19 kunne vi endelig afholde PRO-seminaret om brugerinddragelse.

Dagen bød på oplæg omhandlende formål og anvendelse af PRO, PRO-data i mødet med patienten, brugerinddragelse i udviklingen af RRO og highlights fra forskellige it-systemer. 

Der var deltagere fra henholdsvis regioner, kommuner, patientforeninger og IT-systemer.  

Næste PRO-seminar afholdes i foråret 2022 (datoen er endnu ikke fastlagt)

Elise Harder og Joan Nordahl holder oplæg om status på PRO-områder
PRO-sekretariatet holder oplæg om status på PRO-områderne

Programmet for dagen (inklusiv slides)

Velkommen og åbning af seminar v. Annette Wandel, Danske Patienter

Spor 1

Spor 2

Formål og anvendelse af PRO

Hvordan hænger den kliniske anvendelses af PRO sammen med indsamlingen af PRO-data i de kliniske kvalitetsdatabaser?

Individuel brugerinddragelse

Hvordan sikres anvendelse af PRO i mødet med patienten?

Formål og anvendelse af PRO set i perspektiv fra onkologisk afdeling Rigshospitalet v. Helle Pappot, Professor i patientinddragelse, overlæge, dr.med., Region Hovedstaden

SlidesHelle Pappot - Præsentation (PDF)

PROmunikation – et redskab til at integrere PRO-data i dialogen mellem patient og sundhedsperson v. Berit Kjærside Nielsen, Seniorforsker, Defactum 

SlidesBerit Kjærside Nielsen - Præsentation (PDF)

Formål og anvendelse af PRO set i perspektiv fra psykiatrien i Nordjylland v. Jan Mainz, Professor, Ph.d., MPA, Direktør i Psykiatrien Region Nordjylland

Slides: Jan Mainz - Præsentation (PDF)

Anvendes PRO i mødet med borgeren? Erfaringer fra Center for Kræft og Sundhed København

V. Karen Trier, Specialkonsulent Center for Kræft og Sundhed København

 

PRO på stuegang v. Hanne Linnet, Ledende overlæge, Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning

Paneldebat

Paneldebat

Status på Kommunal-PRO v. Signe Vind, Projektleder Københavns Kommune og National spørgeskema- og spørgsmålsbank v. Morten Wiese Sundhedsdatastyrelsen


Frokost, netværk og præsentation af IT-løsninger ved cafeborde

Spor 1

Spor 2

Organisatorisk brugerinddragelse

Hvordan sikres brugerinddragelse i udvikling af PRO?

It-understøttelse af brugerne

Highlights fra forskellige it-systemer

 

Rammer for brugerinddragelse i det nationale PRO-arbejde med udgangspunkt i erfaringer fra hjerterehabiliteringsområdet v. Kjeld Ahrendsen, Hjerteforeningen og Sanne Jensen, PRO-sekretariatet

SlidesSanne Jensen og Kjeld Ahrendsen - Præsentation (PDF)

Synlab v. Hanne Bank Simonsen og Zita Elbæk

 

 

Slides: Web-Patient - Præsentation (PDF)

PRO og digitale sundhedskompetencer v. Amalie Søgaard Nielsen, Ph.d.-studerende, KU

Slides: Amalie Søgaard Nielsen - Præsentation (PDF)

Journl forener empati og teknologi v. Eskild Mads Eskildsen, Direktør, Journl

 

Systematisk involvering af brugere i udviklingen af PRO - Erfaringer fra diabetes v. Søren E. Skovlund, Ph.d., PRO- og brugerinvolveringskonsulent.

Slides: Søren Skovlund - Præsentation (PDF)

ZiteLab v. Mikkel Kramme Abildtoft og Niels Steen Krogh

 

Paneldebat

Paneldebat/spørgerunde

Kaffepause og netværk

Status på de nationale PRO-områder, v. Elise Harder og Joan Nordahl, PRO-sekretariatet

SlidesElise Harder og Joan Nordahl - Præsentation (PDF)

Afslutning og opsamling v. Karen Marie Lyng, Afdelingsleder, Sundhedsdatastyrelsen

Helle Pappot, Professor i patientinddragelse, overlæge, dr.med., Region Hovedstaden, holder oplæg om formål og anvendelse af PRO

 

Karen Marie Lyng byder velkommen
Karen Marie Lyng, Afdelingsleder i Sundhedsdatastyrelsen, byder velkommen