PRO-danmark.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Læs mere om cookies

Patientinddragelse

For at sikre, at PRO-spørgeskemaerne bliver relevante for patienterne, afholdes patientworkshops forud for eller sideløbende med arbejdet i de kliniske koordinationsgrupper.

Flere undersøgelser viser, at såfremt PRO-spørgsmålene ikke giver mening for patienterne, falder deltagelsen markant.

Det er derfor vigtigt, at patienterne involveres aktivt i udviklingen af spørgeskemaerne.

Bredere patientperspektiv

For at sikre, at PRO-spørgeskemaerne bliver relevante for patienterne, afholdes patientworkshops forud for eller sideløbende med arbejdet i de kliniske koordinationsgrupper.

Dette for at få et bredere patientperspektiv end muligt i de kliniske koordinationsgrupper (KKG), hvor de sundhedsfaglige er repræsenterede.

At afdække patientperspektivet

Formålet med patientinddragelse i den nationale udvikling og udbredelse af PRO er at afdække patientperspektivet bredt og dybt.

Der afdækkes derfor patientperspektiver på 3 niveauer:

  • Empiriske undersøgelser om patientperspektiver. Herved skaffes repræsentativ viden og evidens
  • Bredt patientperspektiv. Sker via repræsentanter fra patientforeninger, forskere, patientpanel. Herved afdækkes nye perspektiver og vinkler
  • Egne patienterfaringer. Sker ved at inddrage patienter, pårørende mv. med erfaringer fra kontakt med sundhedsvæsenet. Herved skabes levende fortællinger og billeder.