PRO-danmark.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Læs mere om cookies

Kliniske koordinationsgrupper

Kliniske koordinationsgrupper (KKG) har til formål at udvikle standardiserede sæt af spørgsmål indenfor de af styregruppen udvalgte indsatsområder. Grupperne består af repræsentanter fra hele sygdomsforløbet samt fra patientforeninger, patienter og kvalitetsarbejde.

Kliniske koordinationsgrupper (KKG) har til formål at udvikle standardiserede sæt af spørgsmål indenfor de af styregruppen udvalgte indsatsområder.

Grupperne består af repræsentanter fra hele sygdomsforløbet samt fra patientforeninger, patienter og kvalitetsarbejde.

Grupperne skal sikre, at de spørgsmål, der fastlægges, opleves meningsfulde for patient og sundhedsfaglig i den kliniske kontakt.

Spørgeskemaerne skal, så vidt muligt, udvikles med udgangspunkt i allerede eksisterende validerede spørgeskemaer, både fra nationalt brug samt internationalt. 

Medlemmer:

Der er oprettet kliniske koordinationsgrupper for de igangværende indsatsområder 'Apopleksi', 'Knæ og Hofte' samt 'Angst og Depression'.

Grupperne er udpeget af Danske Regioner (DR), Kommunernes Landsforening (KL), Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og PRO-sekretariatet.

Formændene er udpeget af DR, i samarbejde med PRO-sekretariatet. De regionale sundhedsfaglige er udpeget af DR, og repræsentanterne fra kommunerne er udpeget af KL.

Repræsentanter fra patientforeninger er udpeget af PRO-sekretariatet, og patientforeningerne har været behjælpelige med at udpege patienter.

PLO skal udpege de praktiserende læger.