PRO-danmark.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Læs mere om cookies

Nationale PRO-spørgeskemaer

De kliniske koordinationsgrupper står for udviklingen af de nationale PRO-spørgeskemaer, og de vil blive udstillet i en spørgeskemabank.

De nationale spørgeskemaer udvikles i de kliniske koordinationsgrupper med udgangspunkt i validerede spørgeskemaer og nationale og/eller internationale erfaringer, hvis sådanne findes.

Spørgeskemaerne bliver udstillet i en spørgeskemabank sammen med tilhørende beslutningsalgoritmer, der eksempelvis viser forskellige farvekoder, alt efter hvad patienten har svaret.

Ensartetheden varierer

Spørgeskemaerne vil evt. kunne bygges op i 3 dele, hvor graden af ensartethed varierer.

Der kan være en generisk del, som vil være gældende for stort set alle patienter, som for eksempel helbredsrelateret livskvalitet.

Dernæst vil der kunne være nogle domænespecifikke spørgsmål, der er relevante for flere patientgrupper, som for eksempel smerte.

Der vil også kunne være nogle sygdomsspecifikke spørgsmål, som er relevante for det aktuelle indsatsområde.

Man kan tilgå skemaer

Den danske PRO-spørgeskemabank skal bruges til at udstille de nationale spørgeskemaer med tilhørende beslutningsalgoritmer og vejledning til brug og implementering.

Det skal ligeledes være muligt at implementere spørgeskemaerne i lokalt journalsystem fra spørgeskemabanken, hvor systemleverandører kan hente spørgeskemaer og implementere dem manuelt eller automatisk. Spørgeskemaerne skal kunne udstilles i forhold til en given anbefalingsgrad.

Skemaer skal vedligeholdes

Spørgeskemabanken skal håndtere versionsstyring af spørgeskemaerne, så de kan vedligeholdes og opdateres løbende.

Spørgeskemaerne og spørgeområderne vil blive navngivet, så det er muligt at fremsøge komplette skemaer, samt de enkelte dele som f.eks. bivirkninger og smerter.