PRO-danmark.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Læs mere om cookies

Jura

Den juridiske ramme for anvendelse og håndtering af PRO-data, slår fast at PRO-data er en del af patientens journal, og behandles på lige fod med andre oplysninger vedrørende patientens behandling.

De juridiske rammer for anvendelse og håndtering af PRO-data er udarbejdet i samarbejde med jurister fra hhv. Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed samt Sundhedsministeriet.

1. Spørgeskemaer og opbevaring af PRO-data

 • SDS udstiller skabelon for spørgeskemaer og beslutningsalgoritmer til brug i forbindelse med PRO-skemaer
 • På sygehusområdet er hver region er selv ansvarlig for den tekniske implementering af spørgeskemaer og beslutningsalgoritmer i eget it-system og er således selv ansvarlig for at udstille spørgeskemaer
 • På sygehusområdet er hver region er ansvarlig for at opbevare PRO-svar under egen anmeldelse af patientbehandling; evt. skal regionerne udvide deres anmeldelse med ny databehandler. Det er regionernes eget ansvar at sørge for det.
 • Når der på et tidspunkt etableres tværsektorielle spørgeskemaer og beslutningsalgoritmer vil der være behov for et analysearbejde med henblik på at afklare dataansvar og sikring af adgange til data.

2. Deling af journaldata

 • Ifølge sundhedslovens §42 a, stk. 1, må autoriserede sundhedspersoner indhente journaldata; herunder PRO-data, bl.a. når patienten er i aktiv behandling og der er en patient-behandler relation

3. Videregivelse af journaldata

 • Ifølge sundhedslovens § 41 må autoriserede sundhedspersoner videregive journaldata i forbindelse med behandling af patienten til autoriserede sundhedspersoner
 • Ifølge sundhedslovens § 43 må autoriserede sundhedspersoner videregive journaldata til andre formål end behandling til autoriserede sundhedspersoner
 • Ifølge sundhedslovens § 46 vil der kunne videregives journaldata til konkrete forskningsprojekter efter tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Ifølge sundhedslovens § 47 kan der videregives journaloplysninger til brug for planlægning og statistik, hvis dette er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed eller hvis videregivelsen følger af lov.
 • Oplysninger indhentet efter sundhedslovens §§ 46 og 47 må ikke senere behandles i andet end videnskabeligt eller statistisk øjemed jf. sundhedslovens § 48.
 • Ifølge sundhedslovens § 193 b må Sundhedsdatastyrelsen føre et elektronisk register over borgernes helbredsoplysninger. Sundhedspersoner har efter sundhedslovens § 42 a adgang til at indhente oplysninger i registret til brug for aktuel behandling.

Alle spørgeskemaer bør indeholde en ’disclaimer’ om, hvorfor der indsamles data, hvem der er dataansvarlig, formål med at indsamle data, hvad data anvendes til, og hvem der kan tilgå dem mv. Teksten bør tage udgangspunkt i persondatalovens § 28 vedrørende oplysningspligt overfor de registrerede.