PRO-danmark.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Læs mere om cookies

Spørgsmål og svar om datasikkerhed ved dine PRO-spørgeskemabesvarelser

Patientens PRO-data
Patientens PRO-data's vej i sundhedsvæsenet.
Når du svarer på et elektronisk spørgeskema går dine svar først til din egen læge, kommunen eller dit hospital afhængig af, hvem der har sendt spørgeskemaet til dig. Herefter sendes en kopi af dine svar til en central database i Sundhedsdatastyrelsen.
Du kan selv se dine svar på Sundhed.dk. Din praktiserende læge eller andre sundhedspersoner i kommunen eller på hospitalet, der har dig i behandling, kan se svarene i den centrale database.

Spørgsmål og svar om dine spørgeskemabesvarelser

 • Samtykke fra patient

  Hvordan giver jeg samtykke til, hvem der må se mine spørgeskemasvar?
  Du giver samtykke til hvem der må se dine journaldata, herunder spørgeskemasvar, i forbindelse med behandling i sundhedsvæsnet.  

  Kan jeg ændre og evt. begrænse mit samtykke?
  Ja, på Sundhed.dk. Her kan du angive hvem der må se dine journaldata.

  Hvad sker der, hvis jeg tilbagekalder mit samtykke, når mine data har været delt?
  Når du har tilbagekaldt dit samtykke på Sundhed.dk kan dine data ikke længere deles fremadrettet. Data der allerede er delt kan dog ikke tilbagekaldes.

  Kan jeg udvide mit samtykke eller give mit samtykke igen, hvis jeg tidligere har ophævet eller begrænset det?
  Ja, du kan altid give dit samtykke igen, således at der kan indhentes spørgeskemasvar fra hele dit forløb.

 • Adgang til mine spørgeskemasvar

  Hvad bliver mine spørgeskemasvar brugt til?
  Dine spørgeskemasvar bliver brugt til at tilrettelægge og målrette din behandling efter dine behov. Herudover kan dine spørgeskemasvar blive videregivet til forskning og statistik mv.

  Kan jeg selv se mine egne svar?
  Du kan se dine svar på Sundhed.dk fra medio 2019 og i nogle tilfælde har man adgang til sin egen elektroniske patientjournal i regionen, hvor du også kan se dine svar.
     

  Hvem har ret til at se mine spørgeskemasvar?
  Dine spørgeskemasvar er en del af din patientjournal. Data i din patientjournal er omfattet af sundhedslovens kap 9 (mv), der giver fx din læge, sygeplejerske eller fysioterapeut lov til at se dem. Du kan læse mere om sundhedsloven her.

  Hvornår kan man se mine spørgeskemasvar?
  Dine svar kan ses, når du har besvaret spørgeskemaet. Det er dog ikke sikkert at de bliver set af en sundhedsperson før i forbindelse med din næste aftale. Det betyder at du skal henvende dig til sundhedsvæsenet på vanlig vis hvis du har brug for akut hjælp.

  Hvordan melder jeg mig ud af spørgeskemaordningen?
  Hvis du ikke synes det er relevant at svare på spørgeskema i forbindelse med din behandling, kan du i samråd med en sundhedsprofessionel fra dit behandlingssted, aftale at de ikke skal sende flere spørgeskemaer.

   

 • Opbevaring af spørgeskemasvar

  Hvordan opbevares mine oplysninger?
  Som en del af din patientjournal.

  Hvordan deles mine oplysninger? 
  Der sendes en kopi til en central database. Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for sikkerheden omkring databasen. En sundhedsperson med behandlerrelation til dig vil her kunne se dine oplysninger.

  Kan man se, hvem der har haft adgang til mine oplysninger?
  Dit lokale journalsystem gemmer oplysningerne om, hvem der har haft adgang til dine oplysninger. På sundhed.dk kan du se hvem der har haft adgang, oplysningerne findes under ”min log”.    

  Hvem er ansvarlig for opbevaring af mine spørgeskemasvar?
  Din praktiserende læge, region eller kommune er ansvarlig for at opbevare dine spørgeskemabesvarelser.

  Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for opbevaring af de spørgeskemabesvarelser, der kan ses på tværs af sundhedsvæsenet og som anvendes til forskning m.m.

 • Opfølgning på svar

  Hvilket ansvar har sundhedspersoner for at se på og handle på mine svar?
  Sundhedspersonerne har ansvar for at se og handle på dine svar på lige fod med andre oplysninger i din journal. 

  Det er den behandlingsansvarlige sundhedsperson, der har pligt til at handle i overensstemmelse med den sundhedsfaglige vurdering af svarene i PRO-spørgeskemaet. Handling kan i nogle tilfælde være henvisning til andre sundhedspersoner eller rådgivning.

  Hvornår kan jeg forvente at der er nogen, der ser mine svar og at nogen handler på dem? 
  Dine svar vil ikke blive set med det samme. Dette afhænger af lokale arbejdsgange, du kan derfor spørge der hvor du er i behandling.

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg?
  Hvis du bliver akut syg, skal du kontakte læge / lægevagt / 1813 eller 112, på samme måde, som du ellers ville gøre.