PRO-danmark.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Læs mere om cookies

PRO-puljeprojekter

I forbindelse med etableringen af den nationale styregruppe for PRO blev der i 2016 udmøntet en pulje på 8 mio. kr. til projekter omhandlende udvikling, indsamling og anvendelse af PRO-data. Erfaringer fra de enkelte projekter inddrages i det nationale arbejde med PRO.

Følgende PRO-puljeprojekter har fået støtte til udvikling og gennemførsel af deres projekt:

Projekt  Geografisk område
Webbaseret kontrolforløb for patienter med inflammatorisk tarmsygdom Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland
Oversættelse, kulturel tilpasning og validering af spørgeskemaet ABIL-HAND-kids til børn med cerebral parese Odense Universitetshospital. Region Syddanmark
Artroseregister i ortopædkirurgien - med indsamling af PRO data Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland
Den PRO-aktive patient Odense Universitetshospital, Region Syddanmark
Kvalitet og Involvering i Genoptræning - KIG projektet Sygehus Lillebælt og Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
Beslutningsstøtte i bløderbehandling ved hjælp af PRO Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

Webbaseret kontrolforløb for patienter med inflammatorisk tarmsygdom – når patienter inddrager sundhedsvæsenet

Formålet er at motivere til at få afføringsprøve udført, da patientgruppe har lav sygdoms-aktivitet og dermed lav motivation til personligt fremmøde på hospitalet. Der eksisterer 45.000 patienter på landsplan, projektet omfatter 500 patienter. Arbejdsgruppen indstiller projektet til at modtage 495.796 kr.

Oversættelse, kulturel tilpasning og validering af spørgeskemaet ABILDHAND-kids til børn med cerebral parese (spastisk lammelse)

Formålet er at udvikle et standardiseret dansk redskab på baggrund af det eksisterende forældrerapporteret spørgeskema ABILDHAND-kids. Med skemaet kan barnets evne til at udføre manuelle aktiviteter måles og beslutning om håndoperation mv. kvalificeres. 1 ud af 500 levendefødte børn har cerebral parese, 200 børn/unge og deres forældre deltager i projektets test imens 10-15 børn og forældre interviewes. Arbejdsgruppen indstiller projektet til at modtage 137.375 kr.

Artroseregister i ortopædkirurgien – med indsamling af PRO Data

Formålet er at udvikle et artroseregister for knæ og hofte på baggrund af et beslutningsstøtteværktøj fra Farsø, der skal udbredes til hele Region Nordjylland. Over 800.000 danskere har artrose, projektet indeholder før-data på 9.500 patienter og opfølgningsdata på 2.400 patienter. Arbejdsgruppen indstiller projektet til at modtage 2,37 mio. kr.

Den PRO-aktive patient

Formålet er at finde patienter med udvidet behov for hjælp til at følge anbefalinger om rygestop, vægttab, motion og medicin compliance samt screene for angst og depression. Projektet er rettet mod patienter med behov for hjerterehabilitering efter indlæggelse med iskæmisk hjertesygdom. Der er 200 patienter i afdelingen om året, hvoraf 30 pct. kommer i udvidet forløb, dog ingen præcis angivelse af hvor mange patienter i projektperioden. Arbejdsgruppen indstiller projektet til at modtage 1.718.100 kr.

Kvalitet og Involvering i Genoptræning – KIG projekt

Formålet er at understøtte sektorskifte for patienter med smertetilstande i og omkring knæet uden informationstab til kvalificering af genoptræningsindsatsen. Der er 300 patienter med i projektet. Arbejdsgruppen indstiller projektet til at modtage 1.897.092 kr.

Beslutningsstøtte i bløderbehandling ved hjælp af PRO

Formålet er at forbedre patienternes adgang til at indrapportere oplysninger om medicin og egenmestring, idet lidt under halvdelen i dag ikke registrerer behandlingskrævende blødninger. Der er ca. 1.000 blødere i Danmark, projektet omfatter 426 voksne og børn, herunder især børn på under 15 år. Arbejdsgruppen indstiller projektet til at modtage 1.381.637 mio.kr.