PRO-danmark.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Læs mere om cookies

Om os

PRO-sekretariatet har som formål at sekretariatsbetjene den nationale styregruppe for PRO, og står for udbredelsen af patientrapporterede oplysninger i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer i Danmark.

Kontakt

PRO-sekretariatet

Sanne Jensen:
T: 9133 4807

Trine Honnens de Lichtenberg:
T: 9133 4808

Nina Balk-Møller
T: 4046 8576

E: PROsekr@sundhedsdata.dk

På baggrund af økonomiaftalen 2017 mellem Regeringen, Danske Regioner (DR) og Kommunernes Landsforening (KL) har man besluttet at nedsætte en national styregruppe for PRO, der skal understøtte en standardiseret og bred anvendelse af PRO i alle sektorer i sundhedsvæsenet.

PRO-sekretariatet sekretariatsbetjener denne styregruppe og skal være med til at udbrede patientrapporterede oplysninger på nationalt plan og på tværs af sektorer. PRO-sekretariatet er placeret i Sundhedsdatastyrelsen i afdelingen for datakvalitet- og indhold.

Styregruppen beslutter hvilke PRO-områder, der skal etableres spørgeskemaer til, og PRO-sekretariatet faciliterer processen for udarbejdelsen af dem. Sammensætningen af PRO-spørgeskemaerne sker på workshops med sundhedsfaglige fra regioner, kommuner, praksis, repræsentanter fra kliniske kvalitetsdatabaser, lægevidenskabelige selskaber samt patienter og patientforeninger. Du kan læse mere omkring hvilke aktuelle PRO-områder vi aktuelt er i gang med, og hvilke der er under opsejling under Udvikling.

Læs mere om PRO-områder

Alle spørgeskemaer vil blive opbevaret og udstillet i en spørgeskemabank, hvorfra man kan se og hente spørgeskemaerne. Det er vores opgave i PRO-sekretariatet at etablere og vedligeholde denne spørgeskemabank.

Læs mere om Spørgeskemabank

Derudover har sekretariatet andre opgaver, fx udarbejdelse og vedligeholdelse af en terminologi på PRO-området samt udarbejdelse af en metodik for etablering og vedligeholdelse af nationale standarder for PRO.

Sidst men ikke mindst er en af vores opgaver at koordinere, opsamle erfaringer og vidensdele. Så hvis du har et PRO-projekt i gang, som du synes vi skal kende til eller har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på: PROsekr@sundhedsdata.dk